TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulační telegram slovinskému prezidentovi

pátek 02.11.2018

 

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační telegram Borutu Pahorovi, prezidentovi Slovinské republiky, v souvislosti s jeho životním jubileem. 
 
Vážený pane prezidente, milý Borute, 
 
je mi radostí, že Ti mohu dnes pogratulovat k Tvému významnému životnímu jubileu a popřát Ti do dalších let pevné zdraví a mnoho úspěchu a spokojenosti ve Tvém osobním i profesním životě.  
 
S radostí vzpomínám na naše osobní setkání a jsem rád, že jsem měl během svého prezidentského mandátu příležitost přivítat Tě hned několikrát na Pražském hradě. Ze státní návštěvy Slovinska v roce 2014 jsem si odvezl nejen krásné vzpomínky, ale také velmi pozitivní dojem z našich osobních rozhovorů i ze setkání se studenty na univerzitě v Lublani. Osobní přátelství mezi státníky považuji za vzácnost. O to více si vážím toho, že se nám podařilo navázat a rozvinout přátelský vztah, který, jak jsem hluboce přesvědčen, přispěl k dalšímu prohloubení partnerství mezi našimi zeměmi.  
 
Přál bych si, aby se tradiční přátelství a spolupráce mezi Českou republikou a Slovinskem staly modelem pro ostatní evropské země. V dnešní době, kdy v EU čelíme řadě výzev, ať už jde o pokračující ilegální migraci, integraci uprchlíků nebo brexit, potřebujeme soudržnou Evropu, která si je vědoma svých společných hodnot, silných stránek ale i slabin. Velmi si proto vážím Tvých osobních postojů v této oblasti a Tvých snah o upevnění vazeb mezi evropskými zeměmi a o zformování společné politické vize.  
 
Drahý příteli,  rád bych Ti ještě jednou popřál vše nejlepší a slovinskému lidu klid, rozvoj a prosperitu.  
 
S úctou  


Miloš Zeman 
prezident České republiky

 

 

Prezident republiky kondoloval japonskému císaři

pátek 18.10.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční dopis Jeho Veličenstvu Naruhitovi, císaři Japonska. Vaše...

Prezident republiky zaslal osobní dopis prezidentu ČLR

čtvrtek 17.10.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 16. října 2019 osobní dopis panu Si Ťin-pchingovi, prezidentovi...