TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulační telegram korejskému prezidentovi

středa 10.05.2017

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 10. května 2017 gratulační telegram Moon Jae-inovi, v souvislosti s jeho zvolením do funkce prezidenta Korejské republiky.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým co nejsrdečněji blahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Korejské republiky.

Těším se, že společně přispějeme k dalšímu rozvoji úspěšné spolupráce a přátelských vztahů mezi našimi zeměmi v rámci Strategického partnerství mezi Českou republikou a Korejskou republikou, které bylo uzavřeno v roce 2015, a které hodnotím jako mimořádně prospěšné, a to pro obě strany.

Česká republika má o rozvoj další spolupráce s Korejskou republikou, především v ekonomické, obchodní a investiční oblasti, eminentní zájem. Korejskou republiku považuji i nadále za jednoho z prioritních obchodních partnerů České republiky. Nemohl jsem si nevšimnout, že obchodní společnosti obou zemí velmi intenzivně hledají nové perspektivní obory spolupráce, jako je např. doprava, inovace, energetika, informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie či robotika. Jsem rovněž informován o aktivním zájmu korejských firem podílet se na dostavbách jaderných elektráren v České republice a na posílení spolupráce obou zemí v oboru jaderné energetiky.

Přestože je spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi opravdu úspěšná, zůstává její celkový potenciál stále nevyužit. Rád bych se tak spolu s Vámi zasadil o další rozvoj ekonomické spolupráce mezi Korejskou republikou a Českou republikou. Mám nicméně rovněž zájem na prohloubení vzájemné kulturní, školské a vzdělávací spolupráce či na rozvoji cestovního a turistického ruchu.

Vážený pane prezidente, rád bych se s Vámi v budoucnu setkal a prodiskutoval další možnosti vzájemné spolupráce mezi našimi zeměmi. Jsem si jist, že se naše setkání stane významným okamžikem v dlouho trvajícím přátelství mezi Korejskou republikou a Českou republikou, jakož i důležitým milníkem vedoucím k zintenzivnění spolupráce a prohloubení bilaterálních vztahů ve všech sférách.

Jsem samozřejmě připraven s Vámi diskutovat i současné důležité mezinárodně-politické otázky, jako je např. aktuální situace na Korejském poloostrově, kde Česká republika dlouhodobě aktivně podporuje mírové sjednocení. Česká republika je v uvedené souvislosti připravena i nadále poskytovat své transformační zkušenosti. Velmi se těšíme rovněž na nadcházející Olympijské hry v Korejské republice, jejichž pořádání je potvrzením významu Korejské republiky v globálním měřítku.

Využívám této příležitosti, abych Vám popřál mnoho úspěchů v nové funkci, pevné zdraví a mnoho štěstí.

Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky přijal Miroslava Pocheho

pátek 22.06.2018
Prezident republiky Miloš Zeman v pátek dne 22. června 2018 na zámku v Lánech přijal nominanta ČSSD na funkci...

Třetí den návštěvy prezidenta republiky v Ústeckém kraji

čtvrtek 21.06.2018
Prezident republiky Miloš Zeman započal ve čtvrtek dne 21. června 2018 svůj poslední den v Ústeckém kraji...