TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulační dopis Eduardu Harantovi

pondělí 22.06.2020

 

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis Eduardu Harantovi k jeho 90. narozeninám. Dopis publikujeme u příležitosti oslavy životního jubilea Eduarda Haranta ve Vídni.

Vážený pane Harante,

dovolte mi, abych využil slavnostní příležitosti a popřál Vám srdečně všechno nejlepší k Vašim 90. narozeninám.

K přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti bych rád připojil také poděkování jménem svým i jménem českých občanů za Vaši celoživotní činnost ve prospěch české komunity ve Vídni a česko-rakouského přátelství.

Vážím si toho, že jste v nemalé míře přispěl k rozvoji a harmonizaci vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou. Vaše mecenášství pak přivedlo k životu nebo alespoň usnadnilo fungování řadě významných projektů, včetně Školy Komenského ve Vídni, na níž mi vždy velmi záleželo. Vím, že jste se pro mladou generaci Čechů ve Vídni stal vzorem, a věřím, že čeští žáci a studenti jsou také díky Vašemu odkazu jednou ze záruk pokračování přátelství mezi Českou a Rakouskou republikou.

Vážený pane Harante, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za Vaše úsilí a popřál Vám vše dobré do následujících let.

S výrazem nejhlubší úcty

Miloš Zeman
prezident České republiky

 

 

Prezident republiky podepsal ratifikační listinu

úterý 27.07.2021
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 27. července 2021 ratifikační listinu k Opčnímu...

Prezident republiky přijal generála Emila Bočka

úterý 27.07.2021
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 27. července 2021 na Pražském hradě armádního...