TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulaci španělskému králi

čtvrtek 08.02.2018

 

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 8. února 2018 gratulaci Felipe VI. králi Španělského království.

Vaše Veličenstvo,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu významnému životnímu jubileu.

Bezproblémové a přátelské vztahy mezi našimi zeměmi navazují na tradici dlouholeté spolupráce, především v oblasti kultury a vzdělanosti. Institut Cervantes, který jste před více než dvanácti lety se svou chotí Letizií v Praze slavnostně otevíral, se stal uznávanou vzdělávací a kulturní institucí, a výrazně přispívá ke sbližování našich národů, rostoucímu povědomí o kultuře hispanofonních zemí a šíření dobrého jména Španělského království.

Dovolte mi, Vaše Veličenstvo, abych využil této slavnostní příležitosti a pozval Vás i Vaši choť ke státní návštěvě České republiky. Bylo by mi ctí a potěšením, kdybych Vás mohl přivítat na Pražském hradě, prastarém sídle českých králů. Jsem přesvědčen, že by naše společné setkání znamenalo impuls k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce mezi našimi zeměmi.

Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych Vám ještě jednou pogratuloval a popřál Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů a spokojenosti.

S úctou

Miloš Zeman

 

Prezident republiky jmenoval novou profesorku

úterý 14.08.2018
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 14. srpna 2018 na návrh vědecké rady Univerzity...

Prezident republiky přijal J. Em. Dominika kardinála Duku

úterý 14.08.2018
  Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 14. srpna 2018 na Pražském hradě setkal s J. Em....