TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulaci slovenskému prezidentovi

neděle 28.10.2018

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulaci Andreji Kiskovi, prezidentovi Slovenské republiky, v souvislosti se stým výročím od podpisu Deklarace slovenského národa.


Vážený pane prezidente, 

dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a pogratuloval Vám ke stému výročí od podpisu Deklarace slovenského národa, ke kterému došlo 30. října 2018 v tehdejším Turčianském Svätém Martine.

Jsem nesmírně potěšen, že 100 let od založení společného státu Čechů a Slováků můžeme hrdě a s radostí vzpomenout na sdílené úsilí našich národů o dosažení nezávislosti a uskutečnění snu o vlastním státě. Jsem přesvědčen, že cesta, na kterou se Češi a Slováci v roce 1918 rozhodli společně vydat, byla v dané nelehké historické situaci nejlepším možným řešením a stála základem vzájemné blízkosti, ze které těžíme dodnes. 

Dnes sice již nejsme občany jednoho státu, stále však zůstáváme občany jedné Evropy a především dobrými sousedy, přáteli a bratry. K žádnému jinému národu nemají Češi tak blízko jako ke Slovákům, dění v žádné jiné zemi se nás tolik nedotýká, s žádnou jinou zemí neprobíhá tak intenzívní výměna nejen v politické nebo kulturní, ale především v mezilidské oblasti. 

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám poděkoval, že jste si v průběhu letošního roku našel několikrát čas, abyste spolu se mnou vzpomněl na společná česko-slovenská výročí. Jsem rád, že Češi ani Slováci nezapomínají na tradici a základ našeho přátelství a že se k němu hrdě hlásí, ať už v rámci vyvrcholení oslav 28. října v Praze nebo 30. října v Martině.  

Přeji Vám i slovenskému národu úspěch, stabilitu a prosperitu. 

S úctou

Miloš Zeman
Prezident České republiky 

Prezident republiky se zúčastnil předání ceny sv. Vojtěcha

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 11.00 hodin v Míčovně Pražského...

Prezident republiky přijal ruského velvyslance

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 13. června 2019 na Pražském hradě J. E. pana Alexandra...