TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulaci prezidentovi Tádžikistánu

středa 21.10.2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 21. října 2020 gratulační telegram Emomaliu Rahmónovi, prezidentovi Republiky Tádžikistán.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji pogratuloval k Vašemu opětovnému zvolení prezidentem Republiky Tádžikistán.

Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil své pevné přesvědčení, že tradičně dobré vztahy mezi našimi zeměmi se budou i nadále úspěšně rozvíjet.

Přeji Vám, vážený pane prezidente, především pevné zdraví a mnoho úspěchů
ve Vašem profesním i soukromém životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

středa 25.11.2020
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 25. listopadu 2020 ratifikační listiny k těmto dohodám:...

Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

středa 25.11.2020
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 25. listopadu 2020 ratifikační listiny k této smlouvě a...