TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulaci irskému prezidentovi

sobota 27.10.2018

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační telegram Michaelu D. Higginsovi, prezidentovi Irska, v souvislosti s jeho opětovným zvolením do funkce prezidenta.


Vážený pane prezidente, 

dovolte mi, abych Vám srdečně pogratuloval k Vašemu opětovnému zvolení prezidentem Irska. Nadpoloviční počet hlasů, který jste obdržel hned v prvním kole přímých prezidentských voleb, je důkazem důvěry, kterou k Vám irský národ chová. 

Těší mě přátelské vztahy mezi našimi zeměmi a dobrá úroveň spolupráce bilaterálně, v EU i v rámci dalších mezinárodních uskupení. Jsem přesvědčen, že i přes geografickou vzdálenost toho mají Češi a Irové mnoho společného. Jako malé evropské národy sdílíme řadu podobným pohledů, nadějí a obav a spojuje nás také láska k hudbě, úcta k přírodě a v neposlední řadě keltský prvek, který v dávných dobách sahal až do střední Evropy a zanechal zde své kořeny. 

I přes dobrou úroveň vzájemných vztahů jsem přesvědčen, že mezi našimi zeměmi existuje potenciál k prohloubení naší spolupráce a k upevnění česko-irského partnerství. Věřím, že Vaše návštěva České republiky by byla vhodným impulsem k posílení vazeb mezi našimi národy. Bylo by mi proto ctí, kdybych Vás mohl přivítat na Pražském hradě, ve starobylém sídle českých králů. 

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám ještě jednou pogratuloval a popřál Vám pevné zdraví a mnoho úspěchu ve Vašem profesním i osobním životě. 

S úctou 


Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky se zúčastnil předání ceny sv. Vojtěcha

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 11.00 hodin v Míčovně Pražského...

Prezident republiky přijal ruského velvyslance

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 13. června 2019 na Pražském hradě J. E. pana Alexandra...