TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal gratulaci indickému premiérovi

pondělí 03.06.2019

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis Naréndrovi Módímu, opětovně zvolenému předsedovi vlády Indické republiky.


Vážený pane předsedo vlády,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky poblahopřál ke znovuzvolení. Přesvědčivý výsledek Vámi vedené Bharatiya Janata Party a silný mandát, který jí voliči dali, svědčí o tom, že Vám a Vašim spolupracovníkům indický lid věří a sdílí s Vámi odhodlání budovat novou Indii.

Česká republika si cení vynikajícího partnerství, které s Indickou republikou vybudovala. Máme zájem naši spolupráci dále prohlubovat, a to nejen v ekonomické oblasti, kde Indie patří k nejdůležitějším českým obchodním partnerům v Asii, ale i v oblasti politické, kulturní či školské. 

Velmi rád vzpomínám na setkání s panem prezidentem Kóvindem během jeho státní návštěvy v České republice v září loňského roku, kdy jsme se oba shodli na posílení vzájemných vztahů na úroveň strategického partnerství. Věřím, že v příštím roce mi program dovolí na oplátku zavítat do Vaší krásné země a že budu mít příležitost také s Vámi osobně prodiskutovat další rozvoj kontaktů mezi našimi národy. 

Rád bych Vám, vážený pane premiére, ještě jednou co nejsrdečněji pogratuloval k Vašemu znovuzvolení a popřál Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší zodpovědné funkci. 

S úctou


Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky podepsal zákon

pondělí 16.09.2019
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 16. září 2019 zákon, kterým se mění...

Prezident republiky se zúčastnil zapálení Masarykovy vatry

sobota 14.09.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se v sobotu dne 14. září 2019 zúčastnil tradiční slavnosti...