TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal děkovný dopis dolnorakouskému hejtmanovi

středa 19.04.2017

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 19. dubna 2017 děkovný dopis Erwinu Pröllovi, hejtmanovi Dolního Rakouska, v souvislosti s ukončením jeho politické činnosti.


Vážený pane hejtmane, 

dovolte mi, abych využil příležitosti završení Vaší životní dráhy v politice a srdečně Vám poděkoval za Váš přínos k rozvoji přátelství mezi Českou republikou a Dolním Rakouskem. 

Po celou dobu svého působení jste byl oporou a garantem česko-rakouských vztahů a slovy i činy jste dokazoval, že věříte v úspěšnou ekonomickou transformaci České republiky ve spolupráci s Rakouskem. Aktivně jste napomáhal rozvoji partnerství Dolního Rakouska s Jihomoravským a Jihočeských krajem, a také s krajem Vysočina. 

Velmi si vážím Vaší iniciativy NÖ Sprachenoffensive, která od roku 2003 seznamuje děti a mladistvé s jazyky sousedních zemí Dolního Rakouska. Díky ní se přes tři tisíce rakouských dětí učí češtinu jako druhý nebo třetí jazyk, což napomáhá vzájemnému porozumění a tvorbě přátelských vazeb na základní mezilidské úrovni. Jsem přesvědčen, že mladá generace představuje naši budoucnost, proto vnímám iniciativu NÖ Sprachenoffensive jako významnou investici do budoucího rozvoje partnerství mezi našimi zeměmi. 

Dovolte mi také, abych vyzdvihnul Vaše aktivity v oblasti výstavby infrastruktury, ať už se jedná o dálniční spojení nebo o modernizaci železniční sítě směrem do Česka, včetně obnovy historických spojení, jakými je například dráha Františka Josefa z Vídně do Prahy.

Vážený pane hejtmane, přijměte prosím ještě jednou moje poděkování a dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v kruhu Vašich nejbližších.

S úctou 


Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky zaslal kondolenční telegram kubánskému prezidentovi

pondělí 21.05.2018
  Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 18. května 2018 kondolenční telegram Migueli...

Prezident republiky blahopřál kambodžskému králi

pátek 18.05.2018
  Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 14. května 2018 blahopřejný telegram Norodomu Sihamonimu,...