TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky zaslal blahopřejný telegram portugalskému prezidentovi

pátek 14.12.2018

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 14. prosince 2018 blahopřejný telegram Marcelu Rebelo de Sousovi, prezidentovi Portugalské republiky, v souvislosti s jeho významným jubileem.


Vážený pane prezidente, 

dovolte mi, abych Vám srdečně pogratuloval k Vašemu významnému  jubileu a popřál Vám pevné zdraví a mnoho úspěchu a štěstí ve Vašem osobním i profesním životě.  

S radostí vzpomínám na státní návštěvu Portugalska před dvěma lety a na vřelé přijetí, kterého se mi ve Vaší zemi dostalo. Impozantní prostory dómu Jeronýmského kláštera na mě udělaly hluboký dojem stejně jako štíhlé gotické oblouky rozbořeného Conveto do Carmo. Věřím také, že naše společné rozhovory, které byly prosyceny porozuměním a přátelskou atmosférou, přispěly k zintenzivnění a prohloubení spolupráce mezi našimi národy. 

Těší mě, že mohu Vám i Vaší historicky a kulturně bohaté zemi pogratulovat ke stabilnímu ekonomickému růstu a k pozitivní dynamice v oblasti digitalizace a nových technologií, kde se Portugalsko posouvá mezi evropské lídry. 

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych využil této slavnostní příležitosti a připomněl platné pozvání k reciproční návštěvě České republiky. Bylo by mi ctí a potěšením přivítat Vás na Pražském hradě v samotném srdci Evropy. Jsem přesvědčen, že by Vaše státní návštěva České republiky znamenala další impuls k rozvoji vzájemných vztahů a podpořila by také úsilí našich ambasád, které se odráží v množství a kvalitě pořádaných ekonomických a kulturních akcí v Česku i Portugalsku. 

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám ještě jednou pogratuloval a popřál Vám do dalších let vše dobré. 

S úctou


Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky se zúčastnil předání ceny sv. Vojtěcha

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 11.00 hodin v Míčovně Pražského...

Prezident republiky přijal ruského velvyslance

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 13. června 2019 na Pražském hradě J. E. pana Alexandra...