TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

pondělí 08.08.2022

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Prezident republiky napsal předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

Vážená paní předsedkyně,

dne 28. července 2022 jste mi postoupila k podpisu zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon na základě čl. 50 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Poslanecké sněmovně vracím, a to z těchto důvodů:

Cílem přijatého a v původním vládním návrhu obsaženého opatření je především úspora výdajů státního rozpočtu na letošní rok ve výši 14 mld. Kč, které má být dosaženo snížením příjmů veřejného zdravotního pojištění, a to v důsledku zmrazení platby za tzv. státní pojištěnce na úroveň roku 2021. Jde o opatření, které za současné nepříznivé ekonomické situace bude mít negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Na tuto skutečnost upozorňují i zástupci České lékařské komory, kteří nesouhlas se snižováním výdajů na zdravotnictví odůvodňují zejména vysokou mírou inflace, dále pak tím, že epidemie Covid-19 ještě zdaleka neskončila, jakož i potřebou řešit důsledky odložené zdravotní péče s epidemií související. To vše si vyžádá vysoké náklady, s nimiž se poskytovatelé zdravotních služeb budou muset v současnosti, ale i v následujícím období vyrovnávat. Na problematičnost snížení plateb za tzv. státní pojištěnce poukazují i zástupci zdravotních pojišťoven, kteří konstatují, že dalších cca 14 mld. Kč poklesu příjmů již nepokryjí zůstatky na svých účtech a část nezaplacených nákladů se tak přesune do dalšího roku; přitom jen pro letošní rok zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven počítají s deficitem 9,5 mld. Kč. Vážné argumenty, a to i k rozšíření návrhu zákona nad rámec původního vládního návrhu zákona, vznesla ve svých vystoupeních v Poslanecké sněmovně i řada poslanců - lékařů, uvědomujících si složitost současné i budoucí situace ve zdravotnictví a poukazujících na to, že přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování.

Protože jsem přesvědčen o důležitosti uváděných argumentů, rozhodl jsem se zákon vrátit Poslanecké sněmovně a dát tak poslancům příležitost přijatý zákon ještě jednou posoudit a vzít v úvahu jeho negativní dopady.

S pozdravem

Miloš Zeman 

Společné prohlášení prezidentů členských států NATO ze střední a východní Evropy k ruským pokusům o nezákonnou anexi ukrajinských území

neděle 02.10.2022
  My, prezidenti zemí střední a východní Evropy, jejichž představitelé navštívili...

Prezident republiky zaslal blahopřání čínskému prezidentovi

sobota 01.10.2022
  Prezident republiky Miloš Zeman...