TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky udělil milosti

středa 23.11.2022

 

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl vyhovět třem žadatelům o milost.

Prezident republiky prominul omilostněným manželům nevykonané zbytky nepodmíněných trestů odnětí svobody, tresty vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou a tresty propadnutí věci. Třetímu omilostněnému prominul podmíněný trest odnětí svobody a trest vyhoštění z území České republiky na dobu 3 let. Uvedené tresty byly všem omilostněným uloženy za spáchání trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Prezident republiky vzal při svém rozhodnutí v úvahu především nepřiměřenou výši trestů, neodpovídající míře společenské nebezpečnosti omilostněných skutků.

Přihlédl rovněž k řadě doporučení od různých osobností včetně bývalého prezidenta Polské republiky Aleksandera Kwaśniewského, Národního koordinátora pro protidrogovou politiku, Generální konzulky Polské republiky, starostky obce z místa posledního bydliště odsouzených manželů, MUDr. Pavla Béma a dalších. U omilostněného muže, který část trestu již vykonal, je přiloženo kladné hodnocení z výkonu trestu, u omilostněné ženy je přiloženo kladné hodnocení příslušné Probační a mediační služby a jejího současného zaměstnavatele.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D.

 

 

Prezident republiky udělil milost

úterý 07.03.2023
Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl udělit milost jedné právnické osobě. Prezident republiky prominul...

Prezident republiky přijal Petra Fialu

pondělí 06.03.2023
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pondělí dne 6. března 2023 na zámku v Lánech předsedu vlády Petra...