TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky udělil dvě milosti

čtvrtek 19.03.2020

Prezident republiky Miloš Zeman se ve čtvrtek dne 19. března 2020 rozhodl vyhovět dvěma žadatelům o milost. 


V prvním zcela výjimečném případě udělil milost muži, který bez zaváhání poskytl první pomoc a zachránil tak život další osobě. Tento případ se vymyká tím, že omilostněný nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu. Pan prezident však považoval za správné ocenit tento mimořádný a chvályhodný skutek tím, že omilostněnému prominul zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého mu za přečiny zanedbání povinné výživy. Omilostněný větší část trestu již vykonal, ve výkonu trestu pracuje a ředitelem věznice je velmi kladně hodnocen.

Ve druhém, již standardním případě, pan prezident přihlédl k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu omilostněného způsobeného závažným srdečním selháním, které jej bezprostředně ohrožuje na životě. U omilostněného již došlo k nezvratnému poškození srdečního svalu a zároveň k vyčerpání ostatních léčebných metod s tím, že jedinou léčebnou možností je transplantace srdce. Omilostněný již po několik let není schopen výkonu trestu, jehož nástup mu proto soud opakovaně odkládá. Prezident republiky v daném případě prominul omilostněnému muži zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého za přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Na současně uložený 3letý trest zákazu řízení motorových vozidel se udělená milost nevztahuje.

Oba podněty k posouzení žádostí o milost byly panu prezidentovi předloženy ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou.

 

 

Prezident republiky podepsal tři zákony

čtvrtek 28.05.2020
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. května 2020 tyto tři zákony: 1. zákon ze dne 26. května...

Prezident republiky přijal náčelníky Generálního štábu

středa 27.05.2020
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 27. května 2020 na Pražském hradě náčelníka...