TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky udělil dvě milosti

čtvrtek 19.03.2020

Prezident republiky Miloš Zeman se ve čtvrtek dne 19. března 2020 rozhodl vyhovět dvěma žadatelům o milost. 


V prvním zcela výjimečném případě udělil milost muži, který bez zaváhání poskytl první pomoc a zachránil tak život další osobě. Tento případ se vymyká tím, že omilostněný nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu. Pan prezident však považoval za správné ocenit tento mimořádný a chvályhodný skutek tím, že omilostněnému prominul zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého mu za přečiny zanedbání povinné výživy. Omilostněný větší část trestu již vykonal, ve výkonu trestu pracuje a ředitelem věznice je velmi kladně hodnocen.

Ve druhém, již standardním případě, pan prezident přihlédl k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu omilostněného způsobeného závažným srdečním selháním, které jej bezprostředně ohrožuje na životě. U omilostněného již došlo k nezvratnému poškození srdečního svalu a zároveň k vyčerpání ostatních léčebných metod s tím, že jedinou léčebnou možností je transplantace srdce. Omilostněný již po několik let není schopen výkonu trestu, jehož nástup mu proto soud opakovaně odkládá. Prezident republiky v daném případě prominul omilostněnému muži zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého za přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Na současně uložený 3letý trest zákazu řízení motorových vozidel se udělená milost nevztahuje.

Oba podněty k posouzení žádostí o milost byly panu prezidentovi předloženy ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou.

 

 

Porada expertního týmu prezidenta republiky

sobota 16.01.2021
V sobotu dne 16. ledna 2021 se na zámku v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše...

Prezident republiky poobědval s Radkem Vondráčkem

středa 13.01.2021
Prezident republiky Miloš Zeman se sešel ve středu dne 13. ledna 2021 na Pražském hradě při pracovním...