TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky přijal členy Rady seniorů

středa 21.09.2022

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 21. září 2022 na Pražském hradě členy Rady seniorů České republiky.

Projev prezidenta republiky:

Dámy a pánové,

jsem rád, že se setkávám s představiteli jedné z nejvýznamnějších sociálních skupin v naší společnosti, byť je to skupina často poněkud opomíjená. Uvědomuji si, že zejména v současné době jsou senioři více než ekonomicky aktivní zatěžováni inflací a mimo jiné vysokými cenami energií. Už na Zemi živitelce jsem ve svém projevu vyzýval k zastropování cen energie, a jsem rád, že po předchozím váhání se vláda k tomuto kroku rozhodla. Myslím si, že to platí i o emisních povolenkách, které cenu energie rovněž výrazně zvyšují.

Jako ten, kdo ze zákona odpovídá za jmenování Bankovní rady včetně guvernéra, jsem provedl některé personální změny ve vedení Bankovní rady, které úzce souvisí s problematikou inflace. Ukázalo se totiž, že růst úrokových sazeb může jednak k inflaci přispět, protože je to náklad, a jednak může vyvolat hypotéční krizi, což ohrožuje zejména mladé rodiny, ale také krizi úvěrovou, což v některých případech může negativně ovlivnit zaměstnanost. Říkám to proto, protože bych vám chtěl složit účty. Není možné, aby jakýkoli politik jenom seděl ve své kanceláři, podepisoval dokumenty, které mu někdo jiný předloží, a nevěnoval pozornost starostem svých spoluobčanů.

Myslím si, že za chvíli si ve vedlejší místnosti sedneme a budeme si chvíli povídat o těchto starostech. Já budu velmi vděčný za jakékoli informace.

Takže jako senior, který se za několik dní dožije sedmdesáti osmi let, vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a také radosti z vaší rodiny.

Děkuji vám za pozornost. 

Společné prohlášení prezidentů členských států NATO ze střední a východní Evropy k ruským pokusům o nezákonnou anexi ukrajinských území

neděle 02.10.2022
  My, prezidenti zemí střední a východní Evropy, jejichž představitelé navštívili...

Prezident republiky zaslal blahopřání čínskému prezidentovi

sobota 01.10.2022
  Prezident republiky Miloš Zeman...