TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

pondělí 19.09.2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ratifikační listiny:

Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o společném leteckém prostoru.

Prezident republiky podepsal listinu o přístupu:
Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů.

Listiny podléhají spolupodpisu předsedou vlády. 

Společné prohlášení prezidentů členských států NATO ze střední a východní Evropy k ruským pokusům o nezákonnou anexi ukrajinských území

neděle 02.10.2022
  My, prezidenti zemí střední a východní Evropy, jejichž představitelé navštívili...

Prezident republiky zaslal blahopřání čínskému prezidentovi

sobota 01.10.2022
  Prezident republiky Miloš Zeman...