TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal ratifikační listinu

úterý 16.04.2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 16. dubna 2019 ratifikační listinu k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s genetickým testováním pro zdravotní účely.

Ratifikační listina podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Prezident republiky se zúčastnil předání ceny sv. Vojtěcha

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 11.00 hodin v Míčovně Pražského...

Prezident republiky přijal ruského velvyslance

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 13. června 2019 na Pražském hradě J. E. pana Alexandra...