TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal ratifikační listinu

úterý 16.04.2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 16. dubna 2019 ratifikační listinu k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s genetickým testováním pro zdravotní účely.

Ratifikační listina podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Prezident republiky kondoloval lucemburskému velkovévodovi

středa 24.04.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram Jeho královské Výsosti Henrimu I.,...

Prezident republiky pogratuloval ukrajinskému prezidentovi

pondělí 22.04.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační telegram Volodymyru Zelenskému, nově zvolenému prezidentovi...