TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

čtvrtek 28.11.2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předají ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. RNDr. Ctirad ANDRÝS, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

3. doc. RNDr. Tomáš BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Informatika - softwarové systémy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

5. doc. Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

6. doc. RNDr. Zdeněk DOLEŽAL, Dr.
pro obor: Fyzika - subjaderná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. Alexander DULEBA, CSc.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

8. doc. Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

9. doc. Mgr. Marek ELIÁŠ, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

10. doc. Ing. Josef ELSTER, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

11. doc. Ing. Jan FAIGL, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

12. doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

13. doc. Ing. Vladimír GRYC, Ph.D.
pro obor: Materiálové inženýrství dřeva
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

14. doc. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

15. doc. RNDr. Marián HALÁS, PhD.
pro obor: Politická a kulturní geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

16. doc. MUDr. Petr HEJNA, Ph.D.
pro obor: Soudní lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

17. doc. MUDr. Jan HELLER, CSc.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. RNDr. Ivan HIRSCH, CSc.
pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

20. doc. MUDr. Tomáš HONZÍK, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

21. doc. MUDr. Radim JANČÁLEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

22. doc. Ing. Kamila JANOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Řízení průmyslových systémů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

23. doc. Ing. Karel JAROŠ
pro obor: Hudební umění - Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

24. doc. JUDr. Kristina KOLDINSKÁ, Ph.D.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

25. doc. Mgr. Zdena KOLEČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

26. doc. PhDr. Zdenko KOLESÁR, PhD.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

27. doc. Ing. Dan KOMOSNÝ, Ph.D.
pro obor: Teleinformatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

28. doc. Mgr. Jakub KUDLÁČ, Ph.D.
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

29. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

30. doc. MUDr. Jan LACZÓ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

31. doc. Ing. Ondřej LEBEDA, Ph.D.
pro obor: Nukleární medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

32. doc. dr. inž. Tomasz LIPIŃSKI
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

33. doc. Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D.
pro obor: Teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

34. doc. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

35. doc. Mgr. Martin LYSÁK, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

36. doc. MUDr. Michal MÁRA, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. Ing. Hana MOHELSKÁ, Ph.D.
pro obor: Management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

38. doc. MUDr. Dana MÜLLEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. Ing. Tomáš NAVRÁTIL, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

41. doc. RNDr. Jiří NEUSTUPA, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

42. doc. MgA. Zdeněk NOVÁČEK
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

43. doc. PharmDr. Lucie NOVÁKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

44. doc. Mgr. Karel NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

45. doc. JUDr. Jan ONDŘEJ, CSc.
pro obor: Mezinárodní právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. MUDr. Mgr. Jiří PAŘENICA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

47. doc. Dr. Ing. Vladimír PATA
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

48. doc. PhDr. Jana PERUTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Muzikologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

49. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
pro obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

50. doc. MUDr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

51. doc. MUDr. Martin REPKO, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

52. doc. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. RNDr. Ivo SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. Ing. Vladimír SETNIČKA, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

55. doc. MUDr. Lukáš SMOLEJ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. Ing Zdeněk SOFER, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

57. doc. Ing. Miroslav ŠOÓŠ, PhD.
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

58. doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

59. doc. PhDr. Petr TEPLÝ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

60. doc. akademický malíř Mgr. Martin VELÍŠEK, Ph.D.
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

61. doc. MUDr. Zdeňka VERNEROVÁ, CSc.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

62. doc. Ing. arch. Petr VORLÍK, Ph.D.
pro obor: Dějiny architektury a ochrana památek
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

63. doc. Ing. Eva VOSLÁŘOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana zvířat a welfare
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

64. doc. MUDr. Roman ZACHOVAL, Ph.D.
pro obor: Urologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

65. doc. RNDr. Zbyněk ZDRÁHAL, Dr.
pro obor: Genomika a proteomika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

66. doc. Ing. Karel ZEMAN, CSc.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

67. doc. Ing. Petr ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

68. doc. Ing. Josef ZICHA, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

69. doc. RNDr. Viktor ŽÁRSKÝ, CSc.
pro obor: Experimentální biologie rostlin
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

70. doc. RNDr. Šárka MAYEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana vojsk a obyvatelstva
na návrh Vědecké rady Univerzity obrany 

Prezident republiky zaslal kondolenci francouzskému prezidentovi

čtvrtek 03.12.2020
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 3. prosince 2020 kondolenční telegram Emmanuelu Macronovi, prezidentovi...

Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

středa 02.12.2020
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 2. prosince 2020 na Pražském hradě 10 soudců obecných soudů...