TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

středa 05.12.2018

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 5. prosince 2018 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

3. doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

4. doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc. 
pro obor: Matematika - matematická analýza
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

5. doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc. 
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

6. doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze 

7. doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D. 
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

8. doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

9. doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

10. doc. Mgr. art. Ivan GAJAN 
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

11. doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc. 
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

12. doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

13. doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

14. doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

15. doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

16. doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D. 
pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

17. doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D. 
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

18. doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc. 
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

20. doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.
pro obor: Zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

21. doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

22. doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika - teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

23. doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.
pro obor: Iberoamerikanistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

24. doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

25. doc. akademický malíř Tomáš LAHODA
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

26. doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

27. doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

28. doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

30. doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

31. doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

32. doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

33. doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

34. doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

36. doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr. 
pro obor: Fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD. 
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

38. doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

39. doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc. 
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

41. doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

42. doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

43. doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Podnikové ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

44. doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

45. doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

46. doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

47. doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D. 
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

48. doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

49. doc. Dr. Boris TOMÁŠIK
pro obor: Fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

50. doc. Ing. Karel TUZA, CSc.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

51. doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh: Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

52. doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, PhD. 
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

55. doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

56. doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

57. doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.
pro obor: Organická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

58. doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 

59. doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

60. doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

Prezident republiky přijal Andreje Babiše a Miloslava Kalu

středa 22.05.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 22. května 2019 na Pražském hradě předsedu vlády Andreje...

Prezident republiky předal ocenění Zlatý záchranářský kříž

středa 22.05.2019
Prezident republiky Miloš Zeman předal ve středu dne 22. května 2019 ve 14.00 hodin na Pražském hradě ocenění za...