TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal dvě ratifikační listiny

středa 12.06.2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 12. června  2019 dvě ratifikační listiny:

1. Dohodu mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16.7.1993 v Budapešti.

2. Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané dne 25.10.1994 v Rize, a o ukončení její platnosti.

Ratifikační listiny podléhají spolupodpisu předsedou vlády. 

Prezident republiky blahopřál marockému králi

středa 19.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 19. června 2019 gratulační dopis jeho jasnosti Mohammedu VI., králi...

Prezident republiky blahopřál malawskému prezidentovi

středa 19.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 19. června 2019 gratulační dopis Peteru Mutharikovi, prezidentovi...