TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal dvě listiny

pátek 12.07.2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 12. července 2019 listinu o přístupu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech a listinu o přístupu k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech.

Listiny podléhají kontrasignaci předsedou vlády. 

Prezident republiky podepsal zákon

pondělí 16.09.2019
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 16. září 2019 zákon, kterým se mění...

Prezident republiky se zúčastnil zapálení Masarykovy vatry

sobota 14.09.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se v sobotu dne 14. září 2019 zúčastnil tradiční slavnosti...