TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal dva zákony

pátek 21.08.2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 21. srpna 2020 tyto dva zákony:

1. zákon ze dne 20. srpna 2020 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, a

2. zákon ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Porada expertního týmu prezidenta republiky

neděle 20.09.2020
V neděli dne 20. září 2020 se v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše...

Prezident republiky podepsal zákon

pátek 18.09.2020
  Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v...