TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal čtyři zákony

úterý 16.02.2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 16. února 2021 tyto čtyři zákony:


1. zákon ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

2. zákon ze dne 9. února 2021 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;

3. zákon ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

4. zákon ze dne 12. února 2021, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. 

 

 

Prezident republiky zaslal dopis Mezinárodní federaci odbojářů – Asociaci antifašistů

středa 05.05.2021
  Prezident republiky zaslal ve středu dne 5. května 2021 dopis adresovaný vedení Mezinárodní federace...

Prezident republiky přijal Kláru Dostálovou

středa 05.05.2021
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 5. května 2021 na Pražském hradě na její žádost...