TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky odpověděl na dopis německého prezidenta

pondělí 30.11.2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal dopis prezidentovi Spolkové republiky Německo Franku-Walteru Steinmeierovi.                       

Vážený pane prezidente, milý Franku,

dovolte mi Vám od srdce poděkovat za Váš dopis vyjadřující solidaritu s Českou republikou v této nelehké době celosvětové pandemie. Moc si Vašich slov vážím a stejně jako Vy věřím v brzké zlepšení nastalé situace a pozvolný návrat k našim dřívějším životům.

Rčení praví, že v krizi poznáš přítele a v této souvislosti mi dovolte Vám osobně poděkovat za pomoc ze strany Spolkové republiky Německo, a to jak formou lékařského personálu, tak i nabídkou volných nemocničních lůžek, pokud by to situace vyžadovala. Zejména spolupráce s oběma sousedními spolkovými zeměmi Bavorskem a Saskem byla v tomto smyslu příkladná. Věřím, že i postoje, která v průběhu pandemie zaujímala česká strana, byly německými partnery stejně tak vnímány jako konstruktivní a vstřícné. Přeji si, aby česko-německé sousedství šlo v dobrých, ale i těžkých dobách ostatním zemím příkladem.

​Pandemie nezná hranic a postihuje více či méně všechny země světa. Všichni musíme ctít a chránit ten nejvzácnější dar, lidský život. Při vědomí rozsáhlosti pandemie musí být i naše odpověď na ní a její důsledky v čele s očekávanou hospodářskou krizí co nejrobustnější. Uvítal jsem proto ambiciózní plán evropské ekonomické obnovy, který jak správně říkáte, je výrazem naší společné solidarity. Vědomí, že nikdo nejsme sami, že jsme součástí širší rodiny, je důležité obzvláště v momentech jako tento. To platí pro jednotlivce, ale i pro státy. Koordinovaný plán obnovy je vedle vzájemné spolupráce našich zemí a dalších příkladů důkazem, že patříme do fungující rodiny evropských států.

Pane prezidente, velmi rád vzpomínám na naše poslední vzájemné setkání v září roku 2018 v Berlíně. Pevně věřím, že nám celková situace umožní schůzku v příštím roce zopakovat, a to tentokrát na Pražském hradě. Velmi rád bych totiž této příležitosti využil k osobnímu poděkování jak Vám, tak i celé Spolkové republice Německo za opakovaně projevovanou solidaritu a pomoc v těchto těžkých časech.   

S úctou

Tvůj               

Miloš Zeman
prezident České republiky 

Prezident republiky byl očkován proti COVID-19

středa 20.01.2021
Prezident republiky Miloš Zeman byl ve středu dne 20. ledna 2021 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze...

Porada expertního týmu prezidenta republiky

sobota 16.01.2021
V sobotu dne 16. ledna 2021 se na zámku v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše...