TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky navrhl kandidáty na zástupce ombudsmana

úterý 16.04.2019

Prezident republiky Miloš Zeman navrhl v úterý dne 16. dubna 2019 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky JUDr. Stanislava Křečka a doc. JUDr. Zdeňka Koudelku, Ph.D., k volbě zástupce veřejného ochránce práv.  

Vážený pane předsedo,

navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu k volbě zástupce veřejného ochránce práv tyto kandidáty:

JUDr. Stanislava Křečka a
doc. JUDr. Zdeňka Koudelku, Ph.D.

Jsem si vědom toho, že Poslanecká sněmovna v minulé dvoukolové volbě žádného z mnou navržených kandidátů nepodpořila. Jsem však přesvědčen že se jedná o vhodné kandidáty, kteří nejen že splňují podmínky pro výkon funkce z hlediska zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ale mají ze své dosavadní praxe rozsáhlé praktické zkušenosti a odborné právní znalosti, které zaručují, že jsou schopni kvalifikovaným způsobem poskytovat ochranu jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejné správy, jak to pro takovou funkci zákon předpokládá. V případě JUDr. Stanislava Křečka by jeho zvolení bylo rovněž zárukou zachování kontinuity dosavadní činnosti instituce Veřejného ochránce práv, protože začátkem příštího roku uplyne funkční období stávající veřejné ochránkyni práv.

S pozdravem

Miloš Zeman
prezident České republiky
 

Prezident republiky se zúčastnil předání ceny sv. Vojtěcha

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 11.00 hodin v Míčovně Pražského...

Prezident republiky přijal ruského velvyslance

čtvrtek 13.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 13. června 2019 na Pražském hradě J. E. pana Alexandra...