TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky kondoloval lucemburskému velkovévodovi

středa 24.04.2019

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram Jeho královské Výsosti Henrimu I., velkovévodovi Lucemburského velkovévodství, v souvislosti s úmrtím Jeho královské Výsosti velkovévody Jeana.


Vaše královská Výsosti,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu Vašeho otce Jeho královské Výsosti velkovévody Jeana, který byl vysoce respektovanou osobností lucemburského politického i společenského života. 

Velkovévoda Jean se zapsal do dějin Vaší země nejen moudrostí, ale také statečností, kterou prokázal aktivním zapojením na bojištích druhé světové války. Během téměř čtyřiceti let vlády se stal symbolem silného, nezávislého a jednotného Lucemburska. 

Dovolte mi, abych jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil Vám, Vaší rodině a lucemburskému lidu upřímnou soustrast. 

S úctou


Miloš Zeman
Prezident České republiky 

Prezident republiky se zúčastnil sněmu Svazu měst a obcí

pátek 24.05.2019
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil v pátek dne 24. května 2019 od 10.30 hodin v Clarion Congress Hotelu...

Prezident republiky s manželkou byli volit

pátek 24.05.2019
Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou byli volit ve volbách do Evropského parlamentu....