TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

středa 29.07.2020

 

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 29. července 2020 na Pražském hradě 33 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

1. JUDr. David    Š t a m b e r k , Ph.D.
Obvodní soud pro Prahu 1

2. Mgr. Tereza   N ě m e č k o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

3. Mgr. Lucie   K u c h a ř í k o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

4. Mgr. Kateřina   M l č o c h o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

5. JUDr. Ing. Lumír    H o d i n a
Obvodní soud pro Prahu 4

6. Mgr. Helena   S t r n a d o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

7. Mgr. Blanka    J e ž k o v á
Obvodní soud pro Prahu 10

8. Mgr. Jolana    S t o n a w s k á
Obvodní soud pro Prahu 10

9. Mgr. et Mgr. Pavla  K l u s á č k o v á
Městský soud v Praze

10. JUDr. Roman    Ř í č k a , Ph.D.
Městský soud v Praze

11. Mgr. Tereza    P i r k l o v á
Okresní soud v Mělníku

12. Mgr. Martina    K o t o u č e k     M i k o l á š k o v á
Okresní soud v Nymburce

13. Mgr. Veronika    D u m a n j i ć
Okresní soud v Kladně

14. Mgr. Bc. Radka    L u k á š k o v á
Okresní soud v Rakovníku

15. Mgr. Vladimír   L o u t o c k ý
Okresní soud v Rakovníku

16. Mgr. Tereza    A n d r l o v á
Okresní soud Plzeň-sever

17. Mgr. Bc. Martin     Š ť o v í č e k
Okresní soud v Chomutově

18. Mgr. Petr    V o l f
Okresní soud v Děčíně

19. JUDr. Linda    T o u l a      B e r g e l o v á
Okresní soud v Litoměřicích

20. Mgr. Jan    F a l t e j s e k
Okresní soud v Ústí nad Labem

21. Mgr. Hana    B i e l č í k o v á
Okresní soud v Ústí nad Orlicí

22. Mgr. et Mgr. Lucie   H r ů š o v á
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

23. Mgr. Andrea    K o l í n o v á
Krajský soud v Hradci Králové

24. Mgr. Tomáš    G e i s l e r
Městský soud v Brně

25. Mgr. Zuzana   M r a v c o v á
Okresní soud ve Zlíně

26. Mgr. Karel   Č e r n í n , Ph.D.
Krajský soud v Brně

27. JUDr. Martin    K o p a , Ph.D.
Krajský soud v Brně

28. JUDr. Viktor     D o l e ž í l e k
Okresní soud v Ostravě

29. JUDr. Barbora    Z e c h o v á
Okresní soud v Opavě

30. Mgr. et Mgr. Martin    P a v l í k
Okresní soud ve Frýdku-Místku

31. Mgr. Tomáš   F a s n e r
Okresní soud v Šumperku

32. Mgr. Tereza    Z a p a l a č o v á
Okresní soud v Bruntále

33. Mgr. Marie    K o u t n á
Okresní soud v Ostravě

 

 

Porada expertního týmu prezidenta republiky

sobota 16.01.2021
V sobotu dne 16. ledna 2021 se na zámku v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše...

Prezident republiky poobědval s Radkem Vondráčkem

středa 13.01.2021
Prezident republiky Miloš Zeman se sešel ve středu dne 13. ledna 2021 na Pražském hradě při pracovním...