TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

úterý 10.07.2018

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 10. července 2018 na Pražském hradě 40 soudců obecných soudů České republiky. 

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

1. Mgr. Marcela     T o v a r y š o v á 
Obvodní soud pro Prahu 2

2. Mgr. Miroslava   D r a h o t o v á 
Obvodní soud pro Prahu 10

3. JUDr. Tomáš    H ü b n e r 
Obvodní soud pro Prahu 7

4. Mgr. Michal   P r o k o p 
Obvodní soud pro Prahu 5

5. JUDr. Jan    P a v e l , LL.M.
Okresní soud Praha-východ

6. Mgr. et Mgr. Karel   U l í k 
Okresní soud Praha-východ

7. Mgr. Zuzana    S p á č i l o v á 
Okresní soud v Mladé Boleslavi

8. Mgr. Kristina   R o m á n k o v á 
Okresní soud v Rakovníku

9. Mgr. Pavla   M á l k o v á 
Okresní soud v Kutné Hoře

10. Mgr. Monika    O l i v e r i u s o v á 
Okresní soud v Berouně

11. JUDr. Vítězslav    P l e v a 
Okresní soud v Kladně

12. Mgr. Pavlína   Č e r n á
Okresní soud v Mělníku

13. JUDr. Miroslav   M a k a j e v 
Okresní soud v Benešově

14. Mgr. Gabriela   Č e r n á 
Okresní soud v Kolíně

15. JUDr. Petra     P e k á r k o v á 
Okresní soud v Písku

16. Mgr. Markéta     B a r t i z a l o v á , Ph.D.
Okresní soud v Českých Budějovicích

17. Mgr. Martina   M a t ě j k o v á 
Okresní soud v Klatovech

18. Mgr. David    U n g r 
Okresní soud Plzeň-město

19. Mgr. Petra    K a p l a n o v á 
Okresní soud v Ústí nad Labem

20. JUDr. Ing. Martin      K o h o u t , Ph.D.
Okresní soud v Ústí nad Labem

21. Mgr. Renáta    J e n č o v á 
Okresní soud v Chomutově

22. Mgr. Alice    V o k a t á 
Okresní soud v Chomutově

23. Mgr. Jakub    K r o u p a 
Okresní soud v Litoměřicích

24. Mgr. Adéla    B a r a n o v á 
Okresní soud v Lounech

25. JUDr. Lucie    S v ě ž e n o v á 
Okresní soud v Liberci

26. JUDr. Lucie    Y a k u t 
Okresní soud v Teplicích

27. Mgr. Hana    L e i t m a n n o v á 
Okresní soud v Děčíně

28. JUDr. Jiří   V o š v r d a 
Okresní soud v Trutnově

29. JUDr. Ivana    Š a f á ř o v á 
Okresní soud v Ústí nad Orlicí

30. JUDr. Pavel    B o u k a l 
Krajský soud v Brně 

31. JUDr. Jiří   V e č e ř a , Ph.D., LL.M.
Okresní soud Brno-venkov

32. Mgr. Pavel    H o r n a 
Okresní soud v Jihlavě

Mgr. Roman    K a f k a 
33. Okresní soud v Kroměříži

34. JUDr. David     K o l u m b e r , Ph.D.
Okresní soud ve Zlíně

35. Mgr. Lenka     P o l a c h o v á 
Okresní soud v Blansku

36. JUDr. Marian   K o k e š , Ph.D.
Krajský soud v Brně

37. Mgr. Kateřina   R a u š e r o v á 
Okresní soud v Prostějově

38. Mgr. Hana     L a n g e r o v á 
Okresní soud v Šumperku

39. Mgr. Martina   K r a t o c h v í l o v á 
Okresní soud v Olomouci

40. Mgr. Adam    F a l t e r 
Okresní soud v Ostravě 

Prezident republiky přijal demisi

středa 18.07.2018
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 18. července 2018 demisi Petra Krčála, ministra pověřeného...

Prezident republiky přijal nové velvyslance

středa 18.07.2018
Prezident republiky Miloš Zeman převzal ve středu dne 18. července 2018 od 14.00 hodin na Pražském hradě pověřovací...