TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval rektory

pátek 11.01.2019

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na základě návrhů akademických senátů příslušných veřejných škol na druhé funkční období čtyři rektory. 

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekrety předá ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných rektorů vysokých škol:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity, 
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě,
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni. 

Prezident republiky vystoupil v pořadu „S prezidentem v Lánech“

neděle 20.01.2019
  Prezident republiky Miloš Zeman vystoupil v neděli dne 20. ledna 2019 v 11.00 hodin v pořadu „S...

Prezident republiky vystoupil v pořadu „Týden s prezidentem“

čtvrtek 17.01.2019
  Prezident republiky Miloš Zeman vystoupil ve čtvrtek dne 17. ledna 2019 ve 20.30 hodin v pořadu „Týden...