TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval rektory

pátek 11.01.2019

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na základě návrhů akademických senátů příslušných veřejných škol na druhé funkční období čtyři rektory. 

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekrety předá ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných rektorů vysokých škol:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity, 
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě,
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni. 

Prezident republiky blahopřál marockému králi

středa 19.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 19. června 2019 gratulační dopis jeho jasnosti Mohammedu VI., králi...

Prezident republiky blahopřál malawskému prezidentovi

středa 19.06.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 19. června 2019 gratulační dopis Peteru Mutharikovi, prezidentovi...