TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval rektory

pátek 11.01.2019

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na základě návrhů akademických senátů příslušných veřejných škol na druhé funkční období čtyři rektory. 

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekrety předá ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných rektorů vysokých škol:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity, 
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě,
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni. 

První den návštěvy prezidenta republiky v Karlovarském kraji

úterý 19.03.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zahájil v úterý dne 19. března 2019 třídenní...

Prezident republiky podepsal zákon

pátek 15.03.2019
  Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 15. března 2019 zákon ze dne 12. března 2019,...