TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval rektora

pondělí 16.03.2020

Prezident republiky jmenoval podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s účinností od 1. dubna 2020, prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Funkční období nového rektora je čtyřleté. 
 
Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 
 
Jmenovací dekret bude předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Prezident republiky zaslal dopis polskému prezidentovi

pondělí 06.04.2020
  Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 6. dubna 2020 dopis prezidentovi Polské republiky...

Prezident republiky zaslal dopis polskému prezidentovi

pondělí 06.04.2020
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 6. dubna 2020 dopis prezidentovi Polské republiky Andrzeji Dudovi...