TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval předsedy krajského a městského soudu

středa 29.07.2020

 

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 29. července 2020 na Pražském hradě podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na sedmileté období:

- JUDr. Jaroslavu Pokornou předsedkyní Městského soudu v Praze s účinností od 1. října 2020,

- Mgr. Alexandra Krysla předsedou Krajského soudu v Plzni s účinností od 1. října 2020.

 

 

Prezident republiky kondoloval libanonskému prezidentovi

středa 05.08.2020
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 5. srpna 2020 kondolenční telegram prezidentovi Libanonské republiky...

Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

středa 29.07.2020
  Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 29. července 2020 na Pražském hradě 33 soudců obecných...