TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval předsedy krajských soudů

středa 17.06.2020

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 17. června 2020 ve 14.00 hodin na Pražském hradě podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na sedmileté období:

- JUDr. Lenku Ceplovou předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem s účinností od 17. června 2020,

- Mgr. Martinu Flanderovou, Ph.D., předsedkyní Krajského soudu v Českých Budějovicích s účinností od 17. června 2020,

- JUDr. Vladimíra Lanžhotského, Ph.D., předsedou Krajského soudu v Hradci Králové s účinností od 1. července 2020. 

Prezident republiky přijal Richarda Sulíka

úterý 30.06.2020
  Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 30. června 2020 na Pražském hradě...

Prezident republiky přijal Zdeňka Kabátka

úterý 30.06.2020
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 30. června 2020 na Pražském hradě na jeho žádost...