TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky jmenoval předsedu Krajského soudu v Brně

úterý 12.10.2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na základě návrhu ministryně spravedlnosti, podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 13. října 2021, JUDr. Milana Čečotku předsedou Krajského soudu v Brně. Funkční období nového předsedy je sedmileté.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Prezident republiky obdržel přání od německého prezidenta

úterý 19.10.2021
Prezident republiky Miloš Zeman obdržel od Franka-Waltera Steinmeiera, prezidenta Spolkové republiky Německo, přání...

Prezident republiky obdržel přání brzkého uzdravení

pátek 15.10.2021
Prezident republiky Miloš Zeman v těchto dnech obdržel řadu listů od svých zahraničních protějšků...