TISKOVÁ SDĚLENÍ

Druhý den jednání prezidentů V4 a Slovinska a Srbska

čtvrtek 03.10.2019

Dne 3. října 2019 pokračoval summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny. Druhý summitový den se k prezidentům států V4 přidali prezident Slovinské republiky B. Pahor a prezident Srbské republiky A. Vučić. Jednalo se o unikátní příležitost, kdy na nejvyšší politické úrovni otevřeně debatovali prezidenti pěti členů EU s prezidentem kandidátské země.

Hlavním tématem jednání byla vztah EU k regionu Západního Balkánu. Mezi členskými státy EU panovala silná shoda na podpoře tzv. politiky otevřených dveří EU, tj. na potřebě nabídnout kredibilní evropskou perspektivu kandidátským zemím i těm, které o kandidaturu usilují. Všechny země V4 a Slovinsko čekají, že rozšiřování EU bude jednou z priorit nové Evropské komise. Západní Balkán zůstává jednou z konstant zahraniční politiky všech zúčastněných zemí. 

Hlavní úkoly však leží na straně zemí Západního Balkánu. Přítomní prezidenti zdůraznili, že veškerý pokrok v přístupových jednáních bude vždy podmíněn plněním předepsaných kritérií i posunem v řešení bilaterálních sporů v regionu.

Prezidenti ocenili úsilí Srbska v přijímání a provádění domácích reforem. Uvítali jejich výsledky dosažené za poslední rok, které potvrzují odhodlání pokračovat na cestě do EU. 

Srbský prezident opakovaně poděkoval za pozvání a dlouhodobou podporu, kterou každá ze zemí V4 Srbsku poskytuje. V4 označil jako „obrovskou naději" pro Srbsko a vyzval přítomné prezidenty, aby se o pokračování procesu evropské integrace zasadili. Situace v Srbsku rozhodně není růžová a Srbsko dobře zná své domácí úkoly, které je odhodlané plnit. Vyhlídka evropské budoucnosti je pro zemi totiž otázkou života a smrti.

Summit byl zakončen neformálním oběhem v lovecké chatě V Luhu v Lánské oboře. Debata prezidentů byla věnována zejm. 30. výročí událostí roku 1989, které pro všechny zúčastněné  znamenaly začátek nové budoucnosti. 

Při příležitosti lánského summitu V4, Slovinska a Srbska byl v Lánské oboře odhalen pamětní kámen.

 

 

Prezident republiky kondoloval japonskému císaři

pátek 18.10.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční dopis Jeho Veličenstvu Naruhitovi, císaři Japonska. Vaše...

Prezident republiky zaslal osobní dopis prezidentu ČLR

čtvrtek 17.10.2019
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 16. října 2019 osobní dopis panu Si Ťin-pchingovi, prezidentovi...