ČLÁNKY

Zdravice prezidenta republiky u příležitosti narozenin manželů Bobošíkových

čtvrtek 29.08.2019

Vážení a milí manželé Bobošíkovi,


nyní by mělo následovat, jak to bývá zvykem, blahopřání k oslavě společných 110. narozenin.  K tomu se také dostanu, ale považuji za důležitější nejprve při této slavnostní příležitosti konstatovat,  že si vás obou vážím. Za odvahu, kterou čelíte nepřízním současného světa, který má tak rád jednoduchá řešení a černobílé vidění.

Není mnoho osobností, které se neobávají zabojovat, když cítí, že se dějí nepravosti a nespravedlnost. Ano, narážím na onu známou televizní krizi, která byla obrovským křtem ohněm. A situací, kdy se doslova lámaly charaktery. Obdivuji sílu, se kterou jste, milá a vážená paní Bobošíková, čelila nenávistnému davu, tužbám po lynči. Byla jste tehdy poplivána samozvanými nositeli jediné pravdy. A přece jste zvítězila. S noblesou a s pevnou vnitřní vírou.

Byly to vskutku zlomové okamžiky, kdy jste za odvahu sice zaplatila klatbou mediálního světa, ale zůstala jste člověkem s pevně ukotvenými hodnotovými postoji. Ostatně, odvaha Vás neopustila ani později, kdy jste se zapojila navzdory protivenstvím i do klání politických. A jaký kontrast jsme viděli! Dáma a naproti ní rozzuření a vzteklí  karatelé a kádrováci.


Vám, vážený a milý pane Bobošíku, patří velký dík za to, že při své choti jste, jako opora a člověk nejbližší, onen pomyslný přístav. Zároveň Vám chci vyjádřit úctu za Váš podnikatelský um.

Pro mne, jako pro prezidenta republiky, je podpora českého podnikání jednou z vysoce postavených priorit. Vlastně se tím vracíme k tolik důležitému tématu odvahy. Protože podnikatel potřebuje mít odvahu, nesmí se bát jít do rizika, krátkodobě tratit,  aby pak vyrašily klasy ze zasetých zrn. Podnikatel je vlastně také v kontrastu se současnými moralizujícími novináři, aktivisty z politických neziskovek a instantními politiky. Protože ti nikdy ve skutečnosti nepoznali, co to znamená práce, píle a radost z vykonaného díla.

Vážení a milí manželé Bobošíkovi,

konečně se dostává na mou osobní gratulaci k vaší oslavě dvakrát 55. narozenin. Zůstaňte, prosím, takovými, jakými jste. Buďte dál odvážní. Přeji vám pevné zdraví, protože to je základ všeho, radost v srdci i z vašich dcer, na které jste jistě pyšni, a pevnou víru v člověka. Protože navzdory mnohým zkušenostem minulosti jsou vždy na tomto světě přátelé.

S úctou,

Miloš Zeman


Miloš Zeman, prezident republiky, Praha, 29. srpna 2019

 

 

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

29.07.2020
  Vážená paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám ještě...

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

29.07.2020
  Vážený pane ministře, vážený pane náčelníku Generálního štábu,...