ČLÁNKY

Zdravice prezidenta republiky pronesená při příležitosti 100. výročí vzniku Československé obce legionářské

pondělí 06.09.2021

Vážené dámy, vážení pánové, bratři a sestry,


dovolte mi, abych vás pozdravil u příležitosti tak významného jubilea, které si v tento slavnostní večer Československá obec legionářská připomíná. V oněch sto letech, které uběhly od ustavujícího sjezdu Československé obce legionářské se odráží celé dějiny naší moderní státnosti. Nemohlo tomu být ani jinak vzhledem k tomu, že zakladatelé vaší organizace byli v prvé řadě zakladateli státu, kteří na bojištích první světové války nasazovali své životy za ideál svobodného života ve vlastní republice.

Rozvoj a rozkvět našeho státu šel ruku v ruce s prací Československé obce legionářské, zatímco jeho pád do nesvobody znamenal vždy likvidaci organizace, pronásledování jejích členů, ale také jejich nový boj za znovuzískání svobody. Ať již to byla obětavá činnost za druhé světové války, nebo práce v exilu v době komunistické totality, byla Československá obec legionářská vždy věrna ideálům, na jejichž základech byla Československá republika založena. Už to samo je pro tuto organizaci velkou devízou, ale zároveň velkým závazkem do budoucna, aby ze svých cílů, ze svého programu, i ze svých zásad neslevovala.

Od samého počátku má v sobě Československá obec legionářská evropský, ba dokonce světový rozměr. Českoslovenští legionáři bojovali na straně Dohody prakticky na všech bojištích první světové války, byli rovněž nuceni se doslova probít skrz bolševické Rusko; díky tomu vydobyli národu svobodu a sobě mezinárodní ohlas.

Za druhé světové války po jejich vzoru odcházeli mladí muži z protektorátu, aby opět podpořili mezinárodní koalici, která se zformovala proti novému nepříteli. Čechoslováci bojovali na zemi i ve vzduchu, nejen v Evropě, ale i na řadě dalších míst ve světě, a po boku spojenců zvítězili. Po válce byli i oni přijati do Československé obce legionářské.

A v neposlední řadě díky své bohaté exilové činnosti, kterou tato organizace vykonávala po celém světě, když byla na našem území zakázána, potvrdila životaschopnost myšlenek, na jejichž základě byla před sto lety založena.

I posledních 30 let činnosti Československé obce legionářské ukazuje, že se nejedná o organizaci, která by svou činnost omezovala pouze na území naší vlasti. Ostatně do jejích řad přichází i novodobí obránci našeho státu, váleční veteráni válečných a mírových misí, kteří konali svou službu v zahraničí všude tam, kde to bylo pro naši svobodu nezbytné.

Svou bohatou prací posledních let, doma i za hranicemi, dokládá Československá obec legionářská, že současná organizace není jen přežitkem své dávné slávy, ale naopak osobitým, inspirujícím a věrným pokračovatelem těch, kteří ji před sto lety založili.

Přeji si, aby byla Československá obec legionářská i nadále pevným zastáncem vojenských tradic i státotvorných ideálů, které obstály a obstojí vždy před celým světem.

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk předal závazek nám, prezidentům České republiky, podporovat a ocenit ty, kteří na tyto ideály nezapomněli a dále na nich staví naši českou a evropskou státnost. Tímto tak činím a přeji Československé obci legionářské a jejím členům mnoho zdaru do dalších 100 let.

Váš Miloš Zeman


Miloš Zeman, prezident republiky, Národní muzeum v Praze, 3. září 2021

 

 

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

30.11.2022
  Dámy a pánové, nemyslím si, že by jakýkoli politik včetně prezidenta měl setkání...

Projev prezidenta republiky při představení knihy

Projev prezidenta republiky při představení knihy

30.11.2022
Dámy a pánové, byl jsem vyzván, abych při této příležitosti nepoužíval slovo křest...