ČLÁNKY

Zdravice prezidenta republiky při svátku sv.Václava ve Staré Boleslavi

neděle 28.09.2014

Vaše Eminence, Vážený pane kardinále, Vaše Excelence, Vážený pane nuncie, pane arcibiskupe, biskupové českých a moravských diecézí, pane prezidente Klausi, zástupci státu a města, milí poutníci,

jsem velmi rád, že mohu aspoň takto oslovit Vás všechny v dnešní sváteční den. Děkuji panu kardinálu Dukovi a České biskupské konferenci za pozvání na slavnostní bohoslužbu, ale bohužel se ji nemohu osobně účastnit. Ubezpečuji Vás však, že jsem v těchto chvílích, kdy si připomínáte našeho národního patrona, v myšlenkách s Vámi se všemi.

Svátek sv. Václava je pevně zakotven v našich kalendářích, vnímáme ho jako přirozenou součást dějinného odkazu, který je pro nás důležitý. V minulosti byly svatováclavské slavnosti příležitostí pro demonstraci národní jednoty a přihlášení se k odkazu české státnosti. Naši předkové v tento den vzdávali úctu nejen oblíbenému světci ale také někdejšímu panovníkovi, nositeli a symbolickému obhájci myšlenky české svébytnosti.

Postava sv.Václava je českému národu blízká, ale současně také paradoxně vzdálená. Světcovo jméno nese bezpočet náměstí, ulic a chrámů českých a moravských měst. V pořadí oblíbenosti a výskytu jmen byl Václav vždy uváděn na jednom z předních míst. Otázkou však zůstává, zda někdejšího přemyslovského knížete skutečně dobře známe a zda jsme při jeho hodnocení schopni objektivního soudu.

Z hlediska faktické historie zůstává život svatého Václava částečně nejasný, o mnohých událostech chybí souvislé a přesné informace. Víme, že doba 9. století znamenala pro rodící se český stát a jeho snahu etablovat se v tehdejším složitém politickém evropském uspořádání řadu problémů a překážek. Svatý Václav byl panovníkem, který musel vést složitá diplomatická jednání a hlavní důraz kladl na mírové řešení konfliktů a jednání smírčí cestou. Silné opozici přitom čelil jak v zahraničí, tak - což bylo (ostatně jako vždy) mnohem komplikovanější a v konečném důsledku i fatální - doma.

Je těžké posuzovat jednotlivé kroky, úspěchy a prohry našich předků z dnešní perspektivy. Obzvláště pak, pokud nám chybí všechna potřebná data. O svatém Václavovi můžeme říci, že do českých dějin se zapsal coby zastánce pokojného rozvoje a šiřitel křesťanské víry. Konkrétní rysy jeho osobnosti, lidské slabostí i silné stránky, nám však historie poodkrývá jen spoře, chybějící informace zaplňují legendy vzniklé až po jeho smrti.

V průběhu staletí se postava sv. Václava stala součástí národní identity, symbolem svébytnosti a přežití českého národa. Naši předkové v postavě knížete a světce viděli připomenutí slavné minulosti i naději pro budoucnost.

Sv.Václava bychom měli vnímat jako ochránce svobody našeho národa. Ale také jako člověka, se všemi jeho chybami a slabostmi. Jen tak může být dosažitelný a srozumitelný pro každého z nás. Jen tak se s ním můžeme identifikovat a jen tak nás může inspirovat.

Přeji Vám všem intenzivní prožití sváteční atmosféry Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, a abyste svátečnost dnešního dne dokázali přenést odsud do svých domovů.  

Miloš Zeman, prezident České republiky, Stará Boleslav, 28. září 2014

Projev prezidenta republiky při jmenování předsedy vlády

Projev prezidenta republiky při jmenování předsedy vlády

28.11.2021
Vážený pane předsedo vlády, milý Petře, dovolte mi, abych Vám ze srdce blahopřál...

Rozhovor prezidenta republiky pro TV Nova

Rozhovor prezidenta republiky pro TV Nova

17.11.2021
  Dobrý večer, vážení diváci. Česká republika dnes slaví svátek 17. listopadu a...