ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při zasedání vlády

středa 19.09.2018

 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové,

pokud jde o rozpočet, my už jsme se jím zabývali na poradě mého expertního týmu za účasti pana premiéra a paní ministryně financí, takže máme za sebou velmi zevrubnou diskuzi. Já bych chtěl především uvítat to snížení schodku z padesáti na čtyřicet miliard. Chápu sice argument, že daleko důležitější je reálný výsledek, ale nezapomeňte, že deficit je součástí zákona, a zákon se má dodržovat.

Ale kromě toho, pro mě je základní důvod poměrně nízkého deficitu ten, že si ministři pak nevyskakují, a když je příliš vysoký deficit, tak mají pocit, že by mohli ještě něco urvat. A to, Andreji, je z hlediska řízení vlády docela důležité. Mít takovou záklopku, aby ministři byli disciplinovaní. Já si vzpomínám, jak jsem svému dobrému příteli Pavlovi Dostálovi, když byl ministrem kultury, říkal, že kdyby dostal tolik peněz, kolik požaduje, tak že jeho resort může řídit i cvičený foxteriér, a že naopak dobrý ministr má řádně hospodařit, být úsporný a neplýtvat.

Jako každý rok pronesu projev ve Sněmovně na téma rozpočtu, budu velmi laskavý, velmi vstřícný a budu mít několik více méně okrajových poznámek.

Jednu z nich už jsme probírali s panem ministrem Plagou před necelým týdnem, a to je inkluze. Já inkluzi pokládám za smutný sociální experiment, který stojí čtyři miliardy korun, ne dvě, to byly původně, paní ministryně, teď už čtyři. A kdo ví, kam se to vyšplhá. Kdyby se podařilo najít nějakého poslance, který by prosadil pozměňovací návrh, podle něhož by se ty peníze daly na speciální školství, bylo by daleko lépe. Takže to je jedna věc.

Druhá věc, to je více méně trvalá záležitost, evergreen. Slyšel jsem, že už ČEZ dodal Úřadu vlády ten tým právníků, aby se zjistilo, jestli se dá něco vyrazit z těch zbytečně vysokých dotací na obnovitelné zdroje. Víte dobře, že tam je jednak překompenzace, které se dá využít, potom solární daň, které se dá využít, a třeba ti právníci najdou ještě něco jiného.

Třetí a předposlední věc jsou úředníci. Já bych chtěl pochválit paní ministryni Maláčovou, protože jsem se dočetl, že zrušila Fond dalšího vzdělávání, který měl šest set padesát zaměstnanců. A nikdo pořádně nevěděl, co ti lidé dělají. Nechci Vás podezřívat, že ve svých resortech máte podobné příspěvkové organizace, jejichž řekněme náplň práce je poněkud nejasná. Takže, ať si ty resorty ty peníze nechají, ať je dají na dobré platy těm úředníkům, kteří zůstanou, ale ať osekají proboha ty, kteří jsou zbyteční. A samozřejmě, že soukromý sektor po nich radostně sáhne.

Poslední poznámka bude poněkud provokativní, jako ostatně u mě vždy. Existují různé názory na takzvané neziskové organizace. Když se začalo uvažovat o omezení výdajů na neziskové organizace, tak se spustil řev. Zaštitovaly se tím, že jsou prospěšné neziskové organizace, jako je například sportovní organizace a podobně. Já bych vám, přátelé, nabídl jasné dělítko mezi užitečnými a neužitečnými neziskovými organizacemi. Neužitečná nezisková organizace je ta, která se prohlašuje za politickou neziskovku, a dokonce se hrdě nazývá think-tank, i když není ani tank a tím méně think. A příkladem takové neziskové organizace, která, pane ministře, dostávala ještě nedávno z Ministerstva školství dotace, jsou Evropské hodnoty vedené pornohercem. Kdyby se tato organizace samofinancovala a Jakub Janda se vrátil ke své původní profesi, která je v celku výdělečná, tak by rovněž mohl státní rozpočet ušetřit.

Dane, Tebe jsem chválil, že máš konečně investiční plán. Poprosíme paní ministryni průmyslu, která samozřejmě nemůže za to, co dělali její předchůdci, aby i ona nám navrhla investiční plán ve svém resortu. Ale v zásadě si myslím, že tyto úspory, a samozřejmě můžeme najít i několik dalších druhů úspor, teď mě napadla Rekonstrukce státu, to je taky typická politická neziskovka, která se sportovní ani jinou činností nemá nic společného, takže bych vřele doporučoval hledat úspory s tím, že pokud se ty úspory najdou, tak se vám neseberou, ale použijí se na užitečné účely, například na zvýšení platů nebo na rozumné investice.

Jak vidíte, tak moje připomínky nejsou tak meritorní, aby mohly rozpočet rozbourat, a jsou namířeny vůči těm, kdo plýtvají, protože plýtvání je českým národním sportem. Vy víte, co je to mikulášská nadílka, že se v listopadu rychle utrácí peníze, aby nepropadly. Takže chtěl bych v duchu protestantské etiky Maxe Webera vyzvat k tomu, abyste co nejvíce šetřili, a abyste proto měli dostatečné zdroje na investice a slušné zaplacení vašich pracovníků.

To je vše. Děkuji vám za vaši pozornost.

 

 

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Prima Partie Terezie Tománkové

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Prima Partie Terezie Tománkové

05.03.2023
  Krásné sobotní dopoledne Vám přeji a vítám Vás u Partie. První část...

Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy

Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy

04.03.2023
Pane prezidente, koalice nakonec protlačila snížení valorizace důchodů. Podle opozice zvítězila síla,...