ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při zahájení semináře “Seminar on Tourism and Investment”

Projev prezidenta republiky při zahájení semináře “Seminar on Tourism and Investment”

středa 17.05.2017

 

Chtěl bych vás upozornit, že politika se dělá hlavou, respektive mozkem a nikoli nohama. Z toho vyplývá, že moje bolavé nohy mně neznemožňují, abych k vám promluvil několik poznámek na téma cestovního ruchu a na ně navazující investice.

Rád bych vyšel z několika suchých čísel. Během posledních tří let se počet čínských turistů v České republice zdvojnásobil a dosáhl čísla tři sta padesáti tisíc turistů za rok. Vyjdu-li z toho, že Čína má jednu miliardu a tři sta milionů obyvatel, je zde ještě poměrně velký potenciál dalšího růstu cestovního ruchu. Já jsem vřele podpořil pana prezidenta v jeho představě o Nové hedvábné stezce. Nicméně tato stezka založená na vysokorychlostní železnici, je spíše určena pro přepravu zboží, než pro přepravu osob. Přeprava osob vyžaduje leteckou dopravu a já bych velmi ocenil, že se nám společným úsilím podařilo vybudovat tři linky, které spojují Čínu a Českou republiku. Pro srovnání uvádím, že sousední Rakousko s hlavním městem Vídní má pouze jednu linku a my kromě toho připravujeme linku čtvrtou.

Ale kdyby jenom to. Dozvěděl jsem se, že tyto linky jsou vytíženy oběma směry. Dokonce významný tenista Radek Štěpánek, který byl s námi na obědě, si stěžoval, že už nedostal letenku. Takže toto je důležité, že jsou linky vytíženy, a že lidé mají zájem o turistiku, případně o business.

A tím se dostávám k poslednímu bodu tématiky našeho semináře. Tour investment, tedy investice. Přátelé, investice do cestovního ruchu, jsou investice, jako každé jiné. Já vítám, že jsme například podepsali dohodu o vybudování čínského areálu na jižní Moravě, který se jmenuje lázně Pasohlávky, a kde vedle turistů mohou být i pacienti těchto lázní. Domnívám se, že Česká republika má řadu krásných architektonických objektů a někdy tyto objekty poněkud chátrají, místo, aby byly využity jako hotely právě pro účely cestovního ruchu. Proto samozřejmě rád uvítám čínské investice i do této konkrétní oblasti.                

Chtěl bych skončit přáním, abychom se vzájemně co nejvíce poznávali, a aby výměna našich obyvatel ve všech generacích byla co nejčetnější. U té starší generace, kam patřím já, je to v podstatě jakési rozloučení s aktivním životem a poznání krásné země, jakou bezpochyby Čína je. Ale důležitější je poznání u mladé generace. A já jsem říkal prezidentovi, že vřele doporučuji, abychom do výměny studentů zahrnuli i to, čemu se říká working holiday, pracovní dovolená.

Česká republika má v této oblasti uzavřené smlouvy s takovými zeměmi, jako je například Nový Zéland. Možná, že jste viděli Pána prstenů, který se natáčel právě na Novém Zélandě, anebo jako je Chile, tedy země od nás značně vzdálené. A u studentů bych si velmi přál, aby srostli se zemí, kterou navštěvují tím, že v ní budou pracovat. Jednak si tím vydělají nějaké peníze, a my z našeho mládí si pamatujeme, že studenti mají obvykle hluboko do kapsy a zadruhé tím, že v té zemi pracují, lépe pochopí její kulturu a její život.

Dovolte mi tedy závěrem, abych účastníkům tohoto semináře popřál, aby udělali něco užitečného nikoli pro sebe, ale pro ty, komu máme sloužit a zejména pro mladou generaci, generaci, která už bude vyrůstat ve zcela jiných a lepších podmínkách, než vyrůstala generace naše.

Přeji vám úspěch a přeji mnoho zdaru ve vaší práci.

Děkuji vám za vaši pozornost.          

Miloš Zeman, prezident republiky, Šanghaj, 17. května 2017

 

Projev prezidenta republiky při otevření Českého domu v Bratislavě

Projev prezidenta republiky při otevření Českého domu v Bratislavě

16.11.2019
Vážená paní prezidentko, dámy a pánové, člověk si má občas splnit nějaký sen,...

Projev prezidenta republiky při recepci u příležitosti otevření Českého domu v Bratislavě

Projev prezidenta republiky při recepci u příležitosti otevření Českého domu v Bratislavě

16.11.2019
  Dámy a pánové, já nechci opakovat to, co jsem řekl již dole, ale to nevadí, protože vztahy...