ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při zahájení Česko-čínského obchodního fóra

Projev prezidenta republiky při zahájení Česko-čínského obchodního fóra

úterý 06.11.2018

Nǐ hǎo! Dámy a pánové, vážený pane viceprimátore, milí přátelé, protože v Číně se cítím jako přítel,

dovolte mi, abych úvodem poděkoval svému dalšímu příteli a prezidentovi Hospodářské komory Vladimíru Dlouhému za zorganizování této české podnikatelské návštěvy vedené kromě mě čtyřmi ministry české vlády.

Rád bych vás informoval, že včera jsme měli velmi zajímavé setkání s čínským prezidentem Si, které bylo již sedmé v řadě, a protože v dubnu přijedu na konferenci Pás a stezka, těším se i na naše osmé setkání.

Kdybych měl stručně hodnotit stav obchodních česko-čínských vztahů, tak bych řekl alespoň dvě konkrétní čísla. Zaprvé, za poslední rok český vývoz do Čínské lidové republiky vzrostl o dvacet procent. Zadruhé, počet čínských turistů v České republice se rovněž zvýšil o dvacet procent. Na čínském trhu už dnes zakořenily dvě významné české společnosti, a to Škoda Auto, kdepak ho máme, támhle, Škoda Auto a Home Credit, Vladimír Mlynář je zřejmě někde poblíž.

Pevně doufám, že budeme pokračovat v další spolupráci i v jiných oblastech. Rád bych připomněl například civilní letectví, kde do Číny teď bude podepsána smlouva o dodávce letadel L 410. Účastnil jsem se školení čínských pilotů v České republice, takže jak vidíte, naše spolupráce je na mnohostranné úrovni.

Chtěl bych vyjádřit naději, že tato spolupráce se bude dále rozvíjet, a přeji všem podnikatelům z čínské i české strany, aby projevili odvahu, protože odvaha je to nejdůležitější v navazování a uzavírání obchodních kontaktů. A protože Česká republika je přátelskou zemí a s prezidentem Si jsme při jeho návštěvě v Praze podepsali dohodu o strategickém partnerství, přeji našim čínským partnerům a přátelům, aby kontakt s českými podnikateli pro ně byl užitečný a aby přinesl oběma stranám co největší prospěch.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, ČLR, Šanghaj, 6. listopadu 2018

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

30.11.2022
  Dámy a pánové, nemyslím si, že by jakýkoli politik včetně prezidenta měl setkání...

Projev prezidenta republiky při představení knihy

Projev prezidenta republiky při představení knihy

30.11.2022
Dámy a pánové, byl jsem vyzván, abych při této příležitosti nepoužíval slovo křest...