ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Plzeňského kraje

středa 10.02.2016

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

na úvod svého vystoupení vždy děkuji hejtmanům a jejich týmu za velmi dobrou organizaci mé návštěvy. Toto poděkování mohu samozřejmě dnes zopakovat, ale chtěl bych k tomu přidat i poděkování další. Protože se pan hejtman Šlajs rozhodl nekandidovat v krajských volbách, chtěl bych mu velice poděkovat za vykonanou práci. Chtěl bych toto poděkování vztáhnout i na radní a na členy zastupitelstva, ale víte dobře, že při vší úctě ke kolektivnímu vedení je vždy v kraji nejdůležitější osobou hejtman.

Milý Václave, uvidíme se ještě minimálně jednou, protože na posledním setkání mně hejtmani věnovali čtrnáct lamp, nikoli stolních ale parkových. A my tyto parkové lampy umístíme kde jinde než v zámeckém parku v Lánech a společně si zavzpomínáme na společně prožité okamžiky při mé návštěvě krajů. 

Pan hejtman už v zásadě popsal náplň a průběh mých setkání. Zastávám názor, že skutečný politik nemá jenom přijet do továrny a setkat se s vedením této továrny, ale že má rovněž hovořit se zaměstnanci, že když přijede do nějakého města, tak že nemá pouze navštívit zastupitelstvo, ale má mít odvahu z očí do očí se setkat i s občany, a jsem rád, že všechna tato setkání proběhla.

Jak už řekl pan hejtman, vedle jedné z mých fixních idejí, a to jsou právě hospice, jsem od Národního památkového úřadu dostal komplexní seznam více než sedmi set chátrajících kulturních památek v České republice, nu a stal jsem se tím, kdo hejtmanům tento seznam ukazuje a ptá se jich, co s tím budou oni, starostové, ale i poslanci a senátoři, s nimiž jsem se rovněž setkal, dělat.  Protože není nic jednoduššího, než si nechat chátrající kulturní památky spadnout na hlavu a vymlouvat se například na nedokonalou legislativu. Ale všichni budeme hodnoceni mimo jiné i podle toho, jak jsme zhodnotili dědictví, které nám zanechaly předchozí generace. A myslím si, že v řadě případů toto hodnocení nebude příliš pozitivní, bohužel.

Nad rámec návštěvy kraje bych vás rád informoval o svém rozhodnutí udělit poprvé po třech letech ve funkci prezidenta republiky jednu milost. Jak víte, už na začátku funkčního období jsem prohlásil, že milosti budu udělovat pouze ve výjimečných případech, a to v případě, kdy se omilostněný nedopustil závažného trestného činu, v případě, že jeho nemoc ho ohrožuje na životě, a samozřejmě, že má domácí zázemí, které ho může přijmout. Až dosud jsem dostával žádosti o milost, které těmto třem podmínkám nevyhovovaly. Uvedu pouze jedinou ilustraci, abych vás dlouho nezdržoval. Dostal jsem asi před dvěma lety žádost o milost pro řidičku, která v opilosti narazila do stromu a byla v těžkém, nicméně život neohrožujícím, vážném zdravotním stavu. Jenomže se ukázalo, že tato řidička s sebou vezla sedmnáctiletou dívku, která při nehodě zahynula. Ověřil jsem si, zda se rodina této dívky přidala k žádosti o milost, a když se ukázalo, že tomu tak nebylo, žádost o milost jsem odmítl. To je „pars pro toto", jeden z poměrně mnoha případů. Oceňuji, že tentokrát ministr spravedlnosti mně poslal pouze dvě žádosti o milost, z nichž jedné jsem vyhověl a druhé jsem nevyhověl. 

První žádost splňuje všechny tři podmínky. Jedná se o muže, který za méně závažnou majetkovou trestnou činnost obdržel tři roky. Část trestu si odseděl a poté byl podmíněně propuštěn do nemocničního ošetřování vzhledem k velmi vážnému stavu jeho choroby.

Druhá žádost se pro změnu týkala ženy, která byla odsouzena na šest let za závažnou majetkovou trestnou činnost a podle lékařských zpráv její zdravotní stav, i když je vážný, ji neohrožuje na životě. Tuto žádost jsem tedy zamítl, protože nesplňuje ony tři zmíněné podmínky pro udělení milosti. 

Jsem rád, že milosti, kterými se má šetřit jako se šafránem, jsem mohl alespoň po třech letech v jednom případě udělit. Věřím, že budou-li splněny uvedené tři podmínky, mohou se tyto případy i opakovat. Potvrzuji samozřejmě i svoje rozhodnutí neudělovat žádnou amnestii, protože amnestie je vlastně plošná, tedy ne selektivní milost. 

K případu pana Fajáda jsem se již vyjádřil při setkání s krajským zastupitelstvem, takže nevidím důvod, nebudou-li dotazy, proč bych toto vyjádření opakoval. A znovu se vracím ke krajským volbám, kdy jsem navštívil několik obcí s velmi různorodým politickým složením. Například v Blovicích, kde je patnáct let starosta, ODS vyhrála výrazně komunální volby i když celostátně si příliš dobře nevede, a tak jenom mohu opakovat svoje přesvědčení, že podstatný podíl na výsledcích jakýchkoli voleb má osobnost, která stojí v čele volební kandidátky, a právě proto bych chtěl za vykonanou práci Václavu Šlajsovi ještě jednou poděkovat a popřát jeho nástupci, ať už to bude kdokoli, aby na tuto vykonanou práci navázal.

Děkuji vám za vaši pozornost. 

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad FTV Prima Partie Terezie Tománkové

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad FTV Prima Partie Terezie Tománkové

06.09.2020
  Krásné nedělní dopoledne, zdravím Vás na Primě a CNN Prima News u Partie. Dnes ji pro vás...

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

29.07.2020
  Vážená paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám ještě...