ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Olomouckého kraje

středa 26.09.2018

 

Vážení páni hejtmani, dámy a pánové,

v úvodu bych chtěl poděkovat panu hejtmanu Oklešťkovi a mému dobrému příteli za skvělou organizaci mé návštěvy Olomouckého kraje. K detailům se ještě dostaneme. Chtěl bych poděkovat panu hejtmanovi Vondrákovi za to, že sem přijel, a to ne jenom kvůli Pradědu, ale také kvůli tomu, že jak známo Olomoucký a Moravskoslezský kraj mají celou řadu společných projektů, a jsem rád, že o nich mohli, a asi ještě budou, diskutovat.

Jak víte, zatímco v uplynulém pětiletí své prezidentské funkce jsem navštěvoval města a obce podle počtu obyvatel, tak v druhém pětiletí podle zásady, že politika zná vděčnost, a ne že ne, tak jezdím do měst a obcí, abych poděkoval jejich občanům za podporu v prezidentské volbě. Jsem rád, že účast byla hojná. Rušivých jevů bylo minimum. A kromě toho, že jsem se setkal s občany Přerova, Kojetína a dalších obcí, kde mimochodem v jedné z těchto obcí, Luboměř pod Strážnou, jsem dostal devadesát procent hlasů, tak jsem, jak už řekl pan hejtman, navštívil středisko sociálních služeb Pontis, kde jsem rozptýlil jednu mediální mlhu.

Já jsem totiž občas v médiích deklarován jako odpůrce neziskových organizací. Ve skutečnosti jsem byl jeden z těch, který už několik let usiloval o to, aby zaměstnancům nebo spíše zaměstnankyním neziskových organizací byly zvýšeny ubohé a žalostné mzdy, které někdy dosahovaly kolem patnácti tisíc hrubého. To se podařilo, podařilo se to v první fázi, kde tyto mzdy vzrostly o dvacet tři procent, v druhé fázi vládní programové prohlášení předpokládá další podporu neziskových, ale především sociálních služeb.

A teď jsem se právě dostal k té záměně. Abych byl stručný, neziskové organizace jsou dvojího typu, užitečné a neužitečné. Užitečné pomáhají lidem. Neužitečné pomáhají samy sobě a většinou se deklarují jako takzvané politické neziskovky. Příkladem politické neziskovky jsou Evropské hodnoty vedené pornohercem Jakubem Jandou. Dalším takovým příkladem je hnutí nebo spíše organizace Děti Země vedená tuším, že ne pornohercem, ale o to jaksi škodlivějším člověkem, který se jmenuje Patrik. Škodlivějším pro to, že jak jsme se přesvědčili i tady při obchvatu Přerova, pan primátor mně popisoval, co všechno sváděl za boje s tímto hnutím nebo neziskovou organizací. Takže prosím, abyste mě napříště nepovažovali za nepřítele neziskovek, ale pouze za nepřítele, dejme tomu, jedné části neziskovek. Pokud vím, Evropské hodnoty dostávaly dotaci od Ministerstva školství, Děti Země dostávaly v minulosti dotaci od Ministerstva životního prostředí. A já v tom příliš velkou logiku nevidím. Naopak, vidím v tom možnost efektivních úspor.

Pokud jde o vše další, ponořili jsme se s panem hejtmanem obrazně řečeno do vody. Já jsem podpořil jeho myšlenku prodloužit Baťův kanál do Olomouce, a on na oplátku podpořil moji myšlenku, kterou ovšem jako první formuloval Karel IV., a to je vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Mimochodem pokud to nevíte, tak nedávno studie proveditelnosti skončila v této oblasti s pozitivním výsledkem.

Pevně věřím, že poté, co šikanózní návrhy Dětí Země u nového předsedy Nejvyššího správního soudu, jehož jsem jmenoval před asi čtrnácti dny, nenarazí na vlídné přijetí, takže i dopravní stavby v Olomouckém kraji budou pokračovat rychleji, než pokračovaly dosud.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, s nimiž jsem se zde setkal, za vlídné přijetí, hojnou účast a laskavé zacházení. To je vše. Děkuji vám za pozornost,

Miloš Zeman, prezident republiky, Praděd, 26. září 2018

 

Projev prezidenta republiky při předání ceny sv. Vojtěcha

Projev prezidenta republiky při předání ceny sv. Vojtěcha

13.06.2019
  Vážený pane profesore Zajaci, dámy a pánové, Je mi velkou ctí, že Vám dnes...

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Barrandov „Týden s prezidentem“

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Barrandov „Týden s prezidentem“

13.06.2019
  Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítám vás u...