ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při setkání se zástupci tisku k oficiální návštěvě Maďarska

Projev prezidenta republiky při setkání se zástupci tisku k oficiální návštěvě Maďarska

středa 15.05.2019

 

Vážený pane prezidente Ádere, milý Jánosi,

chtěl bych připomenout tři výročí.

První a nejdůležitější, devátého května oslavil pan prezident Áder šedesáté narozeniny. Ještě jednou blahopřeji.

Druhé, smutné výročí je, blíží se pět set let od bitvy u Moháče, kde padnul ve dvaceti letech král český a král uherský Ludvík. Moje žena se na to bojiště jela dnes podívat. A tehdy Osmanská říše představovala jakousi invazní vlnu, která byla zastavena až 1681 v bitvě u Vídně. Od té doby tato vlna ustupovala. Nicméně v posledních letech nabyla nových podob a já si myslím, že můžeme shledávat jistou analogii právě s migrační vlnou.

Třetí, zcela zanedbatelné výročí je, že již sedm let český prezident nebyl v Maďarsku, a přitom Maďarsko považujeme za tak zvaného čestného souseda, takže jsem rád, že jsem tuto chybu mohl napravit.

Pokud jde o témata, která se týkají ekonomiky, tak ta pan prezident Áder v zásadě vyčerpal. Takže já bych chtěl jenom vyjádřit svoji solidaritu s Maďarskem jako s obráncem evropské kultury, i když je za tyto postoje někdy kritizováno. Řekl jsem panu prezidentovi Áderovi, že jako příklad eroze evropské kultury uvedu Francii a její dotazník pro francouzské veřejné školy. Jak možná víte, z tohoto dotazníku byla vyškrtnuta slova otec a matka a nahrazena slovy rodič číslo jedna a rodič číslo dvě. Ponechávám stranou, zda by rodiče soupeřili o to, kdo je číslo jedna a kdo je číslo dvě, ale slova táta a máma jsou nejkrásnější slova ne jenom v dětském životě, a já proto pokládám za naprosté zvěrstvo takové multikulturní experimenty bez ohledu na to, která země je aplikuje.

Plně potvrzuji, co pan prezident Áder řekl o naší ekonomické spolupráci. Budeme o tom ještě za účasti některých českých ministrů jednat s premiérem Orbánem, ale co je hlavní a co jsem chtěl ve svém příspěvku zdůraznit, je přátelství a sympatie mezi našimi národy, které se mimo jiné týkají i kuchyně. Takže se těším, že svoji oblíbenou polévku, to jest halászlé, dostanu dnes k obědu.

 

 

Projev prezidenta republiky při jmenování guvernéra ČNB

Projev prezidenta republiky při jmenování guvernéra ČNB

11.05.2022
  Vážený pane guvernére Rusnoku, vážený pane guvernére Michle, dovolte mi, abych...

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci u příležitosti setkání s bulharským prezidentem

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci u příležitosti setkání s bulharským prezidentem

10.05.2022
Vážený pane prezidente, dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem mohl uvítat svého...