ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při recepci u příležitosti otevření Českého domu v Bratislavě

sobota 16.11.2019

 

Dámy a pánové,

já nechci opakovat to, co jsem řekl již dole, ale to nevadí, protože vztahy mezi českým a slovenským národem jsou dnes tak přátelské a bez jakýchkoli konfliktu a problémů, že se mi na toto téma velice, velice snadno mluví.

Zdá se mi, že stále ještě nacházíme prázdná místa v tom, čemu anglofilové říkají people to people communication, prostě nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi, a já bych si přál, aby v tomto domě byli jak podnikatelé, to nepochybně, tak ale například studenti, které jsme teď s paní prezidentkou potkali při kladení věnců, a samozřejmě i další, kteří budou rozvíjet konkrétní projekty.

Skončil bych citací Shakespeara, Hamlet. Co to čtete, můj princi? Slova, slova, slova. My, politici, paní prezidentku a naše dva ministry vyjímaje, jsme často mistry slov, ale mě daleko víc zajímá konkrétní dílo, napsaná kniha, otevřený Český dům a něco podobného. Dnes se scházíme u vykonaného dílna a já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem z české i slovenské strany, kteří se o to zasloužili.

Myslím si, že pan generál Tuhý, kterému jako našemu velvyslanci patří zvláštní poděkování, dokazuje, že i generál dokáže být nesmírně produktivní a nesmírně užitečný.

Takže ještě jednou děkuji všem, kdo se zasloužili nikoli slovy, ale činy o to, že jsme v této krásné místnosti, a ať se zde uzavřou mnohá přátelství, ale také mnohé obchody, protože jedno nevylučuje druhé.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

 

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

29.07.2020
  Vážená paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám ještě...

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

29.07.2020
  Vážený pane ministře, vážený pane náčelníku Generálního štábu,...