ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

středa 15.12.2021

 

Vážený pane náměstku, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu dnešnímu jmenování. Nemusím vás přesvědčovat o tom, že být soudcem je svého druhu poslání a že je to profese, která je v něčem velmi specifická ve srovnání s jinými profesemi. Proč? Protože máte odpovědnost za osud lidí, kteří budou před vámi stát. A přeneseně řečeno, pokud ten opojný pocit, že jste pány života a smrti obviněných, vám zůstane, tak budete špatní soudci. Prosím vás proto, abyste se dokázali vcítit do lidí, které budete soudit, abyste dokázali odlišit zlý úmysl od nepozornosti, a především vám přeji, abyste byli dostatečně rychlí, protože ti, kdo čekají na vaše rozhodnutí měsíce a někdy i roky, tímto čekáním trpí a trpí i jejich rodina. Zapomeňte na to, že děláte práci jako každou jinou. Jste povoláni k tomu, abyste v této republice zajišťovali spravedlnost, proto vám přeji, abyste vy sami byli spravedliví.

Děkuji vám za pozornost.

 

 

Rozhovor prezidenta republiky pro Prezidentský Press klub na Frekvenci 1

Rozhovor prezidenta republiky pro Prezidentský Press klub na Frekvenci 1

16.01.2022
  Je neděle 16. ledna 2022 krátce po 18:00 hodině, zdravíme vás z Masarykovy pracovny. Týden, kdy se...

Zdravice prezidenta republiky u příležitosti nominace ČOV na ZOH v Pekingu

Zdravice prezidenta republiky u příležitosti nominace ČOV na ZOH v Pekingu

15.01.2022
  Vážení členové olympijské výpravy,  dovolte mi, abych vás pozdravil a abych...