ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

středa 29.07.2020

 

Vážená paní ministryně, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu jmenování. Při této příležitosti vždy pronáším mravoličná kázání, jejichž jedinou výhodou je, že jsou velice stručná. Dnes bych se chtěl zabývat dvěma konkrétními příklady.

Příkladem soudce, který falšoval protokoly z jednání, tedy upravoval, ale já říkám, falšoval. Paní ministryně spravedlnosti navrhla zbavit ho taláru, ale protože zvítězila soudcovská solidarita, tak byl pouze zbaven funkce předsedy Senátu. To je příklad první.

A příklad druhý se jmenuje Alena Vitásková, bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu, která byla v první instanci odsouzena k osmi letům, aby po řadě dalších odvolání byla zproštěna viny. Ale samozřejmě ta doba, která uplynula, znamenala trauma pro nejenom Alenu Vitáskovou, ale i pro další, kteří se mohli ocitnout v podobné situaci. Vzpomněl jsem si na starořímskou zásadu in dubio pro reo, nehledě na to, že samozřejmě, když jednou dostanete osm let a podruhé jste osvobozen, vyvolává to jisté pochybnosti o kvalitě těch, kdo tento případ soudili.

Takže, velice vám přeji, abyste se nikdy nedostali do podobné situace, aby vás nikdo nechtěl svléci z taláru, ale také aby, když vaše rozhodnutí bude přezkoumáváno, bylo shledáno oprávněným a spravedlivým.

Ještě jednou hodně zdaru a hodně úspěchů ve vaší práci.

 

 

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

29.07.2020
  Vážený pane ministře, vážený pane náčelníku Generálního štábu,...

Projev prezidenta republiky při jmenování předsedů krajského a městského soudu

Projev prezidenta republiky při jmenování předsedů krajského a městského soudu

29.07.2020
  Vážená paní ministryně, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,...