ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů

pondělí 28.10.2019

 

Dámy a pánové, ale zejména pánové generálové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu povýšení nebo k vašemu jmenování.

Asi před třemi lety jsem tady jmenoval také jednu generálku, a co není, může být příští rok. Vidím pana ministra Hamáčka. Dočetl jsem se, že jedna plukovnice je velmi úspěšná v Interpolu, zastává tam vysokou funkci a možná, pane ministře, že by stálo za to, uvažovat příští rok o jejím povýšení do generálské hodnosti, ale to už samozřejmě nechám na Vás.

Vážený pane premiére, vážení páni ministři, vážený pane kardinále, politika je služba a služba v armádě je také služba, v tom jsme si společní. A každá služba se dá dělat dobře, nebo špatně. Dobře, když se snažíme, aby to byla služba pro druhé. Špatně, když je to jen služba pro nás. A já jsem kdysi napsal knihu, docela úspěšnou, abych se pochlubil, kde mluvím o tom, jak tohle rozeznat, a říkám, že v každém z nás je vnitřní hlas, hlas sebeúcty, a že jestliže si člověk dokáže sám sebe vážit, tak velmi pravděpodobně vykonává svoji službu dobře.

Přeji vám, aby se vám to dařilo. Hodně štěstí a hodně zdaru.

 

 

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

29.07.2020
  Vážená paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám ještě...

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

Projev prezidenta republiky při propůjčení hodnosti brigádního generála

29.07.2020
  Vážený pane ministře, vážený pane náčelníku Generálního štábu,...