ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů

neděle 28.10.2018

 

Vážení ústavní činitelé, vážení páni generálové,

dnes večer ve Vladislavském sále budou nejvyššími vojenskými vyznamenáními oceněni tři generálové. Bude to vyznamenání Bílého lva I. třídy vojenské skupiny. Těmi vyznamenanými jsou generál Čeček, generál Husárek a generál Bílý.

Povězme si něco o nich. Generál Čeček byl velitel Masarykovy Vojenské kanceláře. Generál Husárek budoval opevnění za první republiky proti očekávané nacistické agresi. A generál Bílý, který velel odbojové organizaci Obrana národa, byl popraven nacisty. Každý z nich sloužil vlasti tak, jako jste to dnes řekli vy.

Dnes nestavíme opevnění, dnes jsme přes dvacet sedm let svobodnou zemí, ale přesto s těmito třemi generály vás mnohé spojuje. Především snaha, aby naše vlast měla silnou, bojeschopnou a přitom demokratickou armádu. A totéž samozřejmě platí i o našich policistech, kterým rovněž k udělení generálských hodností blahopřeji, a věřím, že v rámci integrovaného záchranného systému budou s armádou a s hasiči úspěšně spolupracovat.

Teď, než si připijeme, tak nás ještě čeká obvyklá milá povinnost, vy se převlečete do nových uniforem a společně s vašimi manželkami uděláme rodinné foto. Já zatím s pány ministry chvíli posedím vedle.

Ještě jednou vám blahopřeji a jsem rád, že jste tady. Hodně zdaru a hodně štěstí.

 

 

Projev prezidenta republiky při slavnostní recepci k zahájení oslav 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a ČLR

Projev prezidenta republiky při slavnostní recepci k zahájení oslav 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a ČLR

25.04.2019
  Vážená paní vicepremiérko, dámy a pánové, chtěl bych především...

Projev prezidenta republiky při předání ocenění vítězům soutěže Salon vín

Projev prezidenta republiky při předání ocenění vítězům soutěže Salon vín

18.04.2019
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za desetiminutové zpoždění...