ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů

pátek 28.10.2022

 

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně obrany, vážený pane ministře vnitra a zejména vážení páni generálové a, jak vidím, jejich manželky, kterým rovněž blahopřeji,

jsem velmi rád, že po prostudování vašich životopisů jsem vám mohl udělit titul generála. Někteří z vás byli v Afghánistánu, jiní se podíleli na řešení ukrajinské uprchlické krize. Jeden z vás dokonce pomáhal při odminování Jordánu, takže každý z vás má svůj životní příběh, každý z vás má za sebou úspěšnou kariéru, a já bych vám přál, abyste v ní se zdarem pokračovali.

Zvláštní blahopřání pak patří panu generálu Masopustovi, který se přes svoje poměrné mládí dočkal i dalšího generálského povýšení.

A skončil bych tím, že se připojuji ke kritice pana generála Masopusta, která byla veřejně vyjádřena a která se týkala nedostatečné péče o válečné veterány. Myslím si, že je naší společnou odpovědností, aby, ať už jde o dostupnost nemocničních lůžek nebo cokoli dalšího, abychom toto vše dokázali zařídit a nevymlouvali se ani na peníze, ani na cokoli jiného.

Děkuji vám za vaši pozornost a nezapomeňte, že teď vás čeká svlékací scéna, protože všichni plukovníci se přezouvají, opravuji se, přeoblékají do generálských uniforem, a za chvíli nás bude čekat společné fotografování.

Hodně zdaru.

 

 

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

Projev prezidenta republiky při přijetí hrdinů bojů za svobodu

30.11.2022
  Dámy a pánové, nemyslím si, že by jakýkoli politik včetně prezidenta měl setkání...

Projev prezidenta republiky při představení knihy

Projev prezidenta republiky při představení knihy

30.11.2022
Dámy a pánové, byl jsem vyzván, abych při této příležitosti nepoužíval slovo křest...