ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování místopředsedkyně NSS

úterý 09.10.2018

 

Vážený pane doktore Baxo, vážený pane doktore Mazanče a zejména vážená paní místopředsedkyně Pořízková,

dovolte, abych Vám ještě jednou blahopřál k Vašemu jmenování s drobnými technickými chybami, kdy jste se sápala po tom jmenovacím dekretu tak výrazně, že jsme to museli zopakovat.

Budu se velice těšit na naši další spolupráci a věřím, že s panem doktorem Mazancem vytvoříte velmi úspěšnou, vzájemně se podporující dvojici, že určitě nebudete místopředsedkyní, která by se pouze starala o kancelářské sponky. Že, pane předsedo, víte, o čem mluvím.

Nechtěl bych mluvit příliš dlouho, a proto bych pouze stručně zopakoval to, co už jsem říkal panu předsedovi Nejvyššího správního soudu. V této zemi existuje několik teroristických skupin. Teroristických proto, že terorizují svými šikanózními návrhy řadu soudních institucí včetně Nejvyššího správního soudu. S potěšením jsem zaregistroval, že v nedávné době zrovna jedna z jejich kasačních stížností byla odmítnuta. Jsem velmi rád, že tomu tak, jak doufám, bude i nadále.

Zrovna nedávno jsem byl v Přerově, kde si mně pan primátor stěžoval na Děti Země a pana Patrika a volil neotřelé řešení, kdy občanům Přerova dal telefonní číslo na pana Patrika, který blokoval obchvat Přerova. Jsem dalek podezření, paní místopředsedkyně, dalek podezření, že by snad tyto šikanózní žaloby měly za cíl získat sponzorské dary pro tyto nevládní organizace. Chci opravdu věřit, že tomu tak není. Nicméně když si uvědomíme, kolikrát a v jakém rozsahu zejména Děti Země, které mimochodem mají pouhé tři členy, dokázaly zbrzdit výrazné dopravní stavby, budu Vám velmi vděčný, když se spolu s panem předsedou Mazancem budete těmito šikanózními žalobami zabývat.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji vše nejlepší.

 

 

Rozhovor prezidenta republiky pro NTV

Rozhovor prezidenta republiky pro NTV

09.12.2018
  Vážený pane prezidente, pro Českou republiky je rok 2018 obzvláště významný, protože jste...

Projev prezidenta republiky při jmenování nového rektora

Projev prezidenta republiky při jmenování nového rektora

07.12.2018
  Vážený pane ministře, vážený pane rektore, vážená paní předsedkyně...