ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při jmenování guvernéra ČNB

středa 11.05.2022

 

Vážený pane guvernére Rusnoku, vážený pane guvernére Michle,

dovolte mi, abych úvodem poděkoval Jiřímu Rusnokovi za vykonanou práci v čele České národní banky. Je mi velmi líto, že ho podle platných pravidel nemohu jmenovat znovu, ale pevně věřím, že i nadále bude platným členem expertního týmu prezidenta republiky.

Vážený pane guvernére Michle, máte před sebou těžký úkol. Právě včera byly publikovány údaje o čtrnáctiprocentní inflaci, ale co je daleko důležitější, je souvislá časová řada monotónního růstu inflace, a tvrzení, že inflace byla způsobena primárně válkou na Ukrajině, bohužel kulhá na obě nohy, protože dvouciferné inflace bylo dosaženo již před touto válkou.

V boji proti inflaci má samozřejmě Česká národní banka svoji nezastupitelnou roli. Vím, že existují zhruba dvě skupiny ekonomů s výrazně odlišnými názory. První skupina označuje tuto inflaci jako poptávkovou a jako základní lék vidí zvyšování úrokových sazeb.

Druhá skupina mluví o nákladové inflaci, a v takovém případě je samozřejmě zvyšování úrokových sazeb nákladem svého druhu a k inflaci přispívá. Tento názor zastává například ekonom Petr Bartoň, nebo už jsem citovat ekonoma Vladimír Dlouhého, který označoval zvyšování úrokových sazeb za kontraproduktivní.

Já sám se domnívám, že musíme s respektem naslouchat oběma názorovým skupinám. Bral jsem v úvahu i argument časového zpoždění mezi zásahem centrální banky a vývojem inflace, nicméně zdá se, že se v poslední době skutečně překlápí ty úrokové sazby z nástroje brždění inflace v nástroj jejího posilování. Nejedná se jenom o růst energií nebo potravin, jedná se prakticky o růst veškerých komodit. Například umělá hnojiva byla zdražena o tři sta procent, což má pochopitelně svůj dopad na zemědělství, a tak bych mohl jmenovat i komodity další.

Uvědomuji si, že bankovní rada rozhoduje ve sboru sedmi osob a že je důležité, aby uvnitř ní probíhala permanentní odborná diskuse, kde by žádný názor nebyl potlačován. Nicméně z důvodů výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem České národní banky člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování úrokových sazeb. Nepřál bych si, aby došlo k opačnému extrému, to znamená k razantnímu poklesu úrokových sazeb, ale na druhé straně se domnívám, že neexistují v současné situaci dostatečné důvody k jejich dalšímu zvyšování. Koneckonců podíváme-li se do okolí, vidíme, že úrokové sazby jsou výrazně nižší. Pokud vím, tak Evropská centrální banka má trochu paradoxně dokonce nulové sazby. Jediná vyšší inflace než u nás je, tuším, v Estonsku a ve všech ostatních zemích je podstatně nižší. I toto mezinárodní srovnání je do jisté míry inspirativní.

Dovolte mi tedy, abych popřál novému guvernérovi hodně štěstí a zdaru v jeho práci, a ještě jednou odcházejícímu guvernérovi, se kterým mě pojí dlouholeté přátelství, ze srdce poděkoval.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

 

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Prima Partie Terezie Tománkové

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Prima Partie Terezie Tománkové

05.03.2023
  Krásné sobotní dopoledne Vám přeji a vítám Vás u Partie. První část...

Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy

Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy

04.03.2023
Pane prezidente, koalice nakonec protlačila snížení valorizace důchodů. Podle opozice zvítězila síla,...